reklama

Dyrektorzy szkół na kolejną kadencję

Brody

Brody

Dyrektorzy szkół na kolejną kadencję

Brody

 

Rozstrzygnięto konkursy na dyrektorów szkół w gminie Brody. Nową osobą w dyrektorskim gronie jest Iwona Frolovs.

Na ogłoszone konkursy zgłoszono po jednej kandydaturze. Byli to dotychczasowi dyrektorzy szkół w Rudzie, Dziurowie i Krynkach, którzy będą kierować tymi placówkami kolejną kadencję. Dyrektorem podstawówki w Lipiu, prowadzoną dotychczas przez Stowarzyszenie Oświatowe "Nasza Szkoła", a przejętą przez Gminę, będzie natomiast Iwona Frolovs.

Iwona Frolovs pracowała wcześniej w Szkole Podstawowej w Lubieni (edukacja wczesnoszkolna). W latach 1993 -1996 uczyła religii. Była także nauczycielką w polskich szkołach w Krasławie (Łotwa), Rydze i Moskwie. Ukończyła studia na kierunku edukacja wczesnoszkolna, studium nauczycielskie oraz studium katechetyczne. Jako dyrektor chciałaby żeby szkoła w Lipiu nie tylko edukowała młode pokolenie ale stała się placówką środowiskową, czyli ośrodkiem kultury dostępnej i miejscem otwartym dla całego społeczeństwa – również dla osób starszych.

Halina Turek jest dyrektorem szkoły w Dziurowie od 2012 r. Prowadzi też zajęcia z plastyki, edukacji wczesnoszkolnej. Skończyła studia na kierunku oligofrenopedagogika, studia podyplomowe na kierunku technika i wychowanie informacyjne. Dalsze plany pani dyrektor to utworzenie miasteczka ruchu drogowego. Zamierza w szkole kłaść nacisk między innymi na akcje związane z ekologią, działalnością artystyczną i rozwojem przedszkola.

Ewa Stawiarska od 1991 roku pełniła funkcję dyrektora Publicznego Gimnazjum w Rudzie. Ponadto uczy geografii i wychowania fizycznego. Ukończyła studia magisterskie na wydziale geografia. W jej wizji szkoły ważne miejsce zajmuje rozwój szkółki kajakarskiej, Planuje m. in. utworzyć jedyny w województwie świętokrzyskim sportowy klub kajakarstwa nizinnego.

Grzegorz Księżak był dyrektorem gimnazjum w Krynkach od 2015 roku. Pracował jako edukator w Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych. Ukończył studia magisterskie i doktoranckie z teologii. Jako dyrektor chciałby utworzyć Szkolne Centrum Pomocy Psychologicznej, pracownię językową oraz przedszkole czynne przez dziesięć godzin. Jego zamierzeniem jest także integracja pracowników i wzmocnienie ducha pracy zespołowej. Jest to ważne, ponieważ placówka powstała po połączeniu dwóch rad pedagogicznych.

(brody.pl)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ