Patriotycznie w Mircu

Mirzec

Patriotycznie w Mircu

Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej wzbogacił kalendarz imprez kulturalnych Gminy Mirzec

Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie na rzecz odnowy zabytków przy parafii św. Leonarda w Mircu, a odbyła się 20 sierpnia w Zespole Szkół w Mircu. Piosenki i pieśni patriotyczne prezentowali uczniowie, chóry oraz zespoły śpiewacze, a finałem był wspólny koncert uczestników. Występujący w przeglądzie odebrali dyplomy i upominki, ufundowane przez Stowarzyszenie na rzecz odnowy zabytków przy parafii św. Leonarda w Mircu. Rozstrzygnięto też konkurs fotograficzny ph. "Historia w obiektywie aparatu do roku 1989", zorganizowany przez Mirzeckie Stowarzyszenie Historyczne, a jego plon zaprezentowano na okolicznościowej wystawie.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ