Noclegownię przeniosą na Bugaj

W numerze

Noclegownię przeniosą na Bugaj

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starachowicach zakwestionował w ubiegłym roku użytkowanie przez noclegownię części wymiennikowni ciepła przy ul. Lipowej, bo nie spełniała wymagań technicznych i sanitarnych. Tymczasowo została przeniesiona do budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Szkolnej.

Problemem lokalizacji noclegowni dla bezdomnych zajęli rajcy miasta i 25 sierpnia wybrali się z prezydentem na objazd obiektów, które można by przeznaczyć na ten cel. Obejrzeli budynek MZK przy ul. Radomskiej, w którym dotychczas mieściła się szkoła niepubliczna, obiekt MOSiR przy ul. Szkolnej oraz teren za ciepłownią C1 przy ul. Kościelnej i większość opowiedziała się za lokalizacją na terenie MZK.

By tak się stało, Gmina musi wprowadzić zmianę w Planie Zagospodarowania Przestrzennego, wydzielić działki z budynkiem, dokonać przekształcenia własnościowego, zlecić opracowanie dokumentacji technicznej, uzyskać pozwolenia na budowę, wprowadzić zmianę sposobu użytkowania budynku oraz pozyskać środki z Banku Gospodarstwa Krajowego. Jeśli wszystko się powiedzie, noclegownia miałaby stałą siedzibę, a bezdomni lepsze warunki bytowania.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ