reklama

Odeszli

Anna Wołczyńska

ur. 1919 r. - zm. 19.08.2017 r.

Adam Makowski

ur. 1962 r. - zm. 19.08.2017 r.

Maria Borowiec

ur. 1932 r. - zm. 19.08.2017 r.

Henryka Wycisk

ur. 1936 r. - zm. 20.08.2017 r.

Marian Zatorski

ur. 1955 r. - zm. 21.08.2017 r.

Iwona Zawór

ur. 1968 r. - zm. 21.08.2017 r.

Izabela Gralec

ur. 1942 r. - zm. 23.08.2017 r.

Marcin Linek

ur. 1974 r. - zm. 24.08.2017 r.

Julianna Kiełek

ur. 1925 r. - zm. 24.08.2017 r.

Krystyna Kujszczyk

ur. 1930 r. – zm. 25.08.2017

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ