Biorą się za "Pałacyk"

W numerze

Biorą się za "Pałacyk"

"Pałacyk" przy ul. Konstytucji 3 Maja i teren wokół niego mają być perełką miasta. Gmina stara się bowiem o dofinansowanie przedsięwzięcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

- Kończymy prace związane z wykonaniem dokumentacji na modernizację "Pałacyku". Powstanie tam Centrum Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Centrum Organizacji Pozarządowych. Będzie duża sala konferencyjna z zapleczem przeznaczona pod wynajem. Również kawiarnia. Park przy Pałacyku również zyska na wyglądzie. Wniosek o dofinansowanie złożony. Rozstrzygnięcie konkursu pod koniec roku. Prace powinny być przeprowadzone w 2018 i 2019 roku - informuje prezydent miasta Marek Materek.

Zakres prac obejmuje rozbiórkę przybudówek i dobudowanie nowego skrzydła budynku po stronie północno-wschodniej. Modernizacja, której koszt oszacowano na ponad 5.5 mln zł, obejmuje także zagospodarowanie otoczenia.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ