Budżet Obywatelski Gminy Starachowice – zakończono weryfikację wniosków

Informator UM

Budżet Obywatelski Gminy Starachowice – zakończono weryfikację wniosków

Zakończono weryfikację wniosków zgłoszonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Starachowice. Na 49 zgłoszonych projektów komisja, złożona z pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego oraz radnych Rady Miejskiej, pozytywnie zaopiniowała 47, dwa wnioski zostały odrzucone z przyczyn formalnych.

Do końca lipca starachowiczanie zgłaszali propozycje inwestycji i przedsięwzięć do realizacji w ramach kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Starachowice. Wpłynęło 49 wniosków. Najbardziej oczekiwane przez mieszkańców przedsięwzięcia to budowa i remont chodników oraz budowa miejsc postojowych, wniosków w tej sprawie złożono łącznie 28. Dodatkowo mieszkańcy wnioskowali o budowę placów zabaw, wykonanie oświetlania ulicznego oraz montaż dodatkowych kamer monitoringu miejskiego.

Większość złożonych wniosków pozytywnie przeszła weryfikację i teraz to mieszkańcy, podczas głosowania, zdecydują - która inwestycja ich zdaniem powinna zostać zrealizowana w roku 2018. W niektórych okręgach już dziś wiadomo, że nie będzie konieczności organizacji głosowania ponieważ do realizacji zgłoszono pojedyncze projekty.

Głosowanie internetowe, które odbędzie się po raz pierwszy w tym roku, prowadzone będzie w dniach od 4 do 10 września, natomiast głosowanie tradycyjne trwać będzie od 15 do 17 września.

WERYFIKACJA PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW MIASTA

DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA STARACHOWICE NA 2018 R.

Lp.

Nazwa zadania

Okręg

Zgłaszający

Koszt

Weryfikacja

1.

Wykonanie nawierzchni chodnika wzdłuż nieruchomości Mickiewicza 14,12,10,8,6,4.

1

Pan Krzysztof Urbański

52.000 zł

Przyjęte w zakresie - odcinek 200 mb.

2.

Monitoring wizyjny - zakup i montaż (teren Szkoły Podstawowej nr 1)

1

Pani Gabriela Anyst

48.000 zł

przyjęty

3.

Budowa schodów terenowych od ul. Zakładowej do SCK. Etap I - projekt

2

Pan Włodzimierz Orkisz

52.000 zł

przyjęty

4.

Adaptacja - zagospodarowanie Skweru pod Skałkami przy ul. Zakładowej na Osiedlu Wzgórze

2

Pani Dorota Wieczorkiewicz

52.000 zł

przyjęty

5.

Modernizacja ciągu pieszego stanowiącego połączenie ul. Zakładowej 4 z ul. 1 Maja oraz schodków leżących na końcu rozwidleń tego ciągu (modernizacja dotyczy wyłącznie odcinka położonego na terenach gminnych)

2

Pan Mirosław Adamus

52.000 zł

przyjęty

6.

Gwiazdy na Zakładowej - czyli festyn rodzinny z występem znanych piosenkarzy Polskiej sceny muzycznej

2

Pan Krzysztof Makoski

51.000 zł

odrzucony

UZASADNIENIE

Zgodnie z stanowiskiem Starachowickiego Centrum Kultury organizacji koncertu piosenkarza Polskiej sceny muzycznej oraz koszt organizacji koncertu nie mieszczą się w proponowanej kwocie. Ponadto proponowane miejsce organizacji koncertu mogłoby nie uzyskać pozytywnej opinii właściwych organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo imprez masowych.

7.

Budowa 10-ciu miejsc postojowych z możliwością rozbudowy w zależności od potrzeb

3

Pan Zenon Krzeszowski

50.000 zł

przyjęty

8.

Budowa parkingu przy ul. Harcerskiej 6

3

Pan Mariusz Patryk Kurek

52.000 zł

przyjęty

w zakresie projekt

9.

Remont i modernizacja budynku zaplecza sportowego przy stadionie miejskim w Starachowicach ul. Szkolna 14

3

Pan Artur Kalista

52.000 zł

przyjęty

10.

Modernizacja istniejących zatok parkingowych oraz ewentualna budowa nowych miejsc postojowych przy drodze dojazdowej do budynków przy ul. Radomskiej 50, 52 i 54

4

Pan Mirosław Zięba

52.000 zł

przyjęty

11.

Remont drogi dojazdowej do ciągów garaży usytuowanych przy ul. Konstytucji 3 Maja blok nr 31 ETAP II

4

Pan Dariusz Grunt

52.000 zł

przyjęty

12.

Modernizacja ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kubusia Puchatka w Starachowicach

4

Pani Karolina Pędzisz

49.000 zł

przyjęty

13.

Bezpieczny plac zabaw dla dzieci i młodzieży na osiedlu Stadion

4

Pani Joanna Kopeć

52.000 zł

przyjęty

14.

Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy ul. 8 Maja

5

Pan Paweł Żak

52.000 zł

przyjęty

w zakresie projekt

15.

Wykonanie chodnika z jednej strony ul. Topolowej - ciągu pieszego na odcinku ok. 220-230 metrów

5

Pan Grzegorz Bielecki

52.000 zł

przyjęty

16.

Wykonanie miejsc postojowych (Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Majówka 22)

6

Pani Renata Gębura

52.000 zł

przyjęty

17.

Wykonanie około 15 szt. miejsc postojowych na skwerze w pobliżu budynków Majówka 17, 17a, 19, 19a

6

Pan Andrzej Jamka

52.000 zł

przyjęty

18.

Wymiana nawierzchni chodnika oraz drogi dojazdowej wzdłuż budynku Majówka 6

6

Pani Anna Rymarczyk

52.000 zł

przyjęty

19.

Remont nawierzchni parkingu dla samochodów osobowych (ul. Leśna)

7

Pan Henryk Jaros

52.000 zł

przyjęty

20

Remont pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej nr 11

7

Pani Elżbieta Kornecka

50.000 zł

przyjęty

21.

Zagospodarowanie terenu przy ul. Kopalnianej

8

Pan Stanisław Kwiatkowski

48.000 zł

przyjęty

22.

Zagospodarowanie skweru przy blokach ul. Graniczna 12 i 14 - etap I oraz doposażenie placu zabawznajdującego się na w/w skwerze wraz z wymianą ławek

8

Pan Marcin Sowula

52.000 zł

przyjęty

w zakresie tereny Gminy Starachowice

23.

Budowa oświetlenia parkowego(odcinek parku od stacji benzynowej „PERŁA” do ronda u zbiegu ulic Leśnej, Kościelna)

9

Pan Janusz Garbarczyk

52.000 zł

przyjęty

24.

Wykonanie monitoringu przy ulicy Na Szlakowisku 7,9,11

10

Pan Zbigniew Ceglarski

52.000 zł

przyjęty

(w zakresie monitoringu - jedna kamera)

25.

Bezpieczna rekreacja - powstanie parku linowego wraz z przejściem dla pieszych Na Szlakowisku (II etap)

10

Pan Paweł Lewkowicz

50.538,75 zł

przyjęty

26.

Ścieżka spacerowa wzdłuż zakola ul. Wojska Polskiego

11

Pan Marek Gierada

52.000 zł

przyjęty

27.

Wykonanie częściowego remontu nawierzchni asfaltowej drogi dojazdowej do Społecznej Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum Społecznego przy ulicy Wojska Polskiego 7a wraz z miejscami postojowymi

11

Pan Jan Trzos

52.000 zł

przyjęty

28.

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na drodze dojazdowej do osiedla „Skarpa” oraz chodnika od strony ulicy Aleja Armii Krajowej do ulicy Waryńskiego Etap I

12

Pan Wojciech Jędrzejewski

52.000 zł

przyjęty

29.

Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Czerwonego Krzyża 1 i remont chodników

12

Pani Agnieszka Jezulin

24.500 zł

przyjęty

30.

Remont chodnika i schodów wraz z budową oświetlenia od ul. Kraszewskiego do ul. Reja

13

Pan Wojciech Bachowski

50.500 zł

przyjęty

31.

Wykonanie dodatkowych miejsc postojowych, prostopadłych do ulicy Reja na odcinku od budynku ul. Reja 4 do przejścia dla pieszych przy budynku ul. Reja 2

13

Pan Andrzej Niemiec

40.000 zł

przyjęty

w zakresie tereny Gminy Starachowice

32.

Oświetlenie ulicy Kraszewskiego

13

Pan Kazimierz Ziemnicki

32.000 zł

przyjęty

w zakresie projekt

33.

BUDOWA 10 SZT. MIEJSC POSTOJOWYCH Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

13

Pan Krzysztof Molenda

52.000 zł

przyjęty

34.

Wykonanie 12 szt. miejsc postojowych oraz wymiana nawierzchni dróg wewnętrznych przy budynkach Kochanowskiego 1,2 i Reymonta 5

13

Pan Marek Rozums

52.000 zł

przyjęty

w zakresie projekt

35.

Wykonanie 20 szt. miejsc postojowych wzdłuż budynku Żeromskiego 6 od strony północnej

13

Pani Alicja Norwid

52.000 zł

przyjęty

w zakresie projekt

36.

Budowa dodatkowych miejsc postojowych na osiedlu Żeromskiego, przy ulicy Jana Kochanowskiego (na odcinku od ul. Reja do ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego), przy ulicy Żeromskiego (między blokami Żeromskiego 1, a Żeromskiego 3 od strony Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej) wraz z budową chodnika, doposażenie istniejącego placu zabaw między blokami Słoneczna 20, a Żeromskiego 2.

13

Pan Marek Wójcik

51.998 zł

przyjęty

w zakresie tereny Gminy Starachowice

37.

Zaprojektowanie łącznika od ul. Górnej do nowo wykonywanej inwestycji drogowej w ciągu ul. Słonecznej od skrzyżowania z ul. Kościelną do ul. Górnej

14

Pan Zbigniew Kuźdub

20.000 zł

przyjęty

38.

Remont nawierzchni chodnika przy ulicy osiedlowej wzdłuż budynków ul. Górna 7, 9a, 11a wraz z naprawami nawierzchni asfaltowej ulicy

14

Pan Jerzy Kłusek

52.000 zł

przyjęty

39.

Modernizacja parkingu przy ul. Kościelna 36-40

14

Pan Zbigniew Pyzik

16.800 zł

przyjęty

40.

Remont chodnika i schodów w obrębie Przedszkola Miejskiego Nr 7

15

Pan Mariusz Konarski

52.000 zł

przyjęty

w zakresie tereny Gminy Starachowice

41.

Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem (teren przy kotłowni ZEC ul. Najświętszej Marii Panny)

16

Pan Józef Maciąg

52.000 zł

odrzucony

UZASADNIENIE

Zgodnie z stanowiskiem Referat Architektury i Planowania Przestrzennego i Zarządzania Nieruchomościami proponowana do realizacji inwestycja nie znajduje się na terenach należących do Gminy Starachowice

42.

Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka ul. Łazy na długości około 230 mb wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ul. Wspólnej na odcinku drogi będącym własnością Gminy Starachowice

16

Pan Robert Sowula

52.000 zł

przyjęty

w zakresie tereny Gminy Starachowice

43.

Budowa ul. Osiedlowej w istniejącym pasie drogowym. ETAP I

17

Pani Agata Woźniak

52.000 zł

przyjęty

44.

BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ (Szkoła Podstawowa Nr 6)

18

Pani Alfreda Kiełek

52.000 zł

przyjęty

45.

REMONT CHODNIKA PRZY ULICY JOACHIMA LELEWELA

19

Pan Krzysztof Zuba

51.975 zł

przyjęty

46.

INSTALACJA NOWYCH LAMP LED na słupach oświetleniowych przy ul. Hauke-Bosaka i Pustowójtówny ETAP II DOPOSAŻENIE KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO przy ul. Pustowójtówny (TRAMPOLINA MIEJSKA, HUŚTAWKA RODZINNA, HAMAK MIEJSKI, ZIELEŃ)

20

Pan Piotr Babicki

52.000 zł

przyjęty

w zakresie tereny Gminy Starachowice

47.

Remont odcinka ulicy Jeleniej I ETAP projektowanie oraz budowa oświetlenia (uzupełnienie oświetlenia)

21

Pan Tomasz Andrzejewski

52.000 zł

przyjęty

w zakresie tereny Gminy Starachowice

48.

Budowa ogrodzenia i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci (skrzyżowanie ulicy Makowej i Sadowej)

22

Pani Urszula Kućma

52.000 zł

przyjęty

49.

Projekt utwardzenia ciągu pieszo jezdnego wraz z odwodnieniem ul. Letniskowej

23

Pan Andrzej Lesiak

35.000 zł

przyjęty

w zakresie projekt remontu

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ