reklama

Ocieplą zabytkowy budynek szkoły

Radkowice

 

53 projekty termomodernizacyjne budynków użyteczności publicznej, głównie szkół i przychodni, uda się zrealizować dzięki rozstrzygniętemu właśnie konkursowi z Regionalnego Programu Operacyjnego – działanie "Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym". Do wnioskodawców trafi prawie 128 milionów złotych.

Na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs wpłynęły 83 wnioski. Z tej puli ocenę formalną i merytoryczną pozytywnie przeszły oraz otrzymały wymaganą minimalną liczbę punktów 53 projekty. Przygotowały je gminy, powiaty, placówki oświatowe, inne instytucje publiczne czy stowarzyszenia. Wszystkie one mogły ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z termomodernizacją i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej. Większość złożonych projektów dotyczy termomodernizacji szkół, ale też przychodni czy domów pomocy społecznej.

Oficjalne potwierdzenie, że inwestycja termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Radkowicach otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych otrzymała Gmin Pawłów.

- Teraz czekamy na podpisanie umowy przedwstępnej, a następnie umowy ostatecznej. Myślę, że w Urzędzie Marszałkowskim może to potrwać jeszcze ok 2 miesiące. Z ogłoszeniem przetargu nie będziemy jednak czekać na ostateczne dokumenty. Przetarg zostanie przeprowadzony jeszcze w te wakacje tak, aby po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim niezwłocznie przystąpić do robót budowlanych - informuje wójt gminy Marek Wojtas.

Gratuluję inwestycji w edukację. Obserwuję wasze prace z zazdrością. Czy jednak zabytkowy charakter Szkoły w Radkowicach, mimo termomodernizacji, zostanie zachowany? - zapytał wójta radny powiatu, Cezary Berak.

- Zabytkowy charakter Szkoły w Radkowicach zostanie utrzymany. Już w 2016 r. gmina opracowała projekt budowlany na potrzeby remontu szkoły z uwzględnieniem problemów termomodernizacji obiektu. Opracowanie projektu było sprawą dosyć trudną, bo wszelkie rozwiązania architektoniczne oraz planowane do użycia materiały musiały mieć akceptację konserwatora zabytków. Ale udało się. Obecnie jesteśmy na etapie uzgadniania zasad organizacji roku szkolnego 2017/2018. Jest to o tyle kłopotliwe, że obiekt szkoły w okresie remontu nie będzie mógł być użytkowany. Od 1 września przez okres robót budowlanych dzieci z Radkowic będą dowożone do Bostowa - odpowiada Marek Wojtas.

Przypomnijmy: gmina w ramach innego działania – 7.4 uzyskała wsparcie na rozbudowę trzech budynków szkół: w Pawłowie, Rzepinie i Szerzawach. Projekt ten obejmuje także organizację zajęć dodatkowych, zakup wyposażenia dla szkół, tabletów oprogramowania itp. Wartość całego projektu – 3.388.577 zł z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 2.541.432 zł. Także w tym projekcie roboty budowlane powinny zostać zrealizowane do końca 2018 r.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ