Ponad 3 mln zł na termomodernizację szkół i budynku Urzędu Gminy

Mirzec

 

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję o dofinansowaniu inwestycji pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Całkowita wartość projektu wynosi 4 899 191,70 zł, zaś otrzymane dofinansowanie to: 3 248 991,25 zł.

W zależności od wyników przeprowadzonych audytów energetycznych roboty obejmować będą m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu, wymianę okien i drzwi, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę oświetlenia na LED, budowę instalacji fotowoltaicznej w ośmiu budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Mirzec tj.: szkołach podstawowych w: Osinach, Małyszynie, Tychowie Nowym, Jagodnem, Trębowcu, Tychowie Starym i Zespole Szkół w Mircu oraz w Urzędzie Gminy w Mircu.

Realizacja projektu bezpośrednio przełoży się na ograniczenie wysokiego zużycia energii w budynkach objętych termomodernizacją oraz poprawi ich efektywność, co będzie miało ścisły związek z obniżeniem kosztów ogrzewania budynków i poprawi komfort ich użytkowania. Według przeprowadzonych audytów energetycznych nastąpi też redukcja emisji CO2 i pyłów, co wpłynie na poprawę jakości powietrza.

Działania w zakresie termomodernizacji mają charakter priorytetowy, a ich efektem będzie również ograniczenie kosztów bieżącej działalności jednostek.

Anna Piątek

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ