Środowiskowa decyzja budowy obwodnicy później

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach przedłużył do 19 października br. wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odcinku Tychów Stary-Starachowice wraz z budową obwodnicy miejscowości Starachowice". Wynika to "z konieczności weryfikacji przedłożonego 8 sierpnia br. przez inwestora uzupełnienia dokumentacji stanowiącego odpowiedź w sprawie uwag złożonych na etapie udziału społeczeństwa, jak również zapewnienia stronom postępowania możliwości zapoznania się i wypowiedzenia na temat zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie".

Stronami w postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania, a z aktami w sprawie strony mogą zapoznać się w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach i wnieść ewentualne uwagi i wnioski.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ