reklama

Naukowcy o sytuacji w Starachowicach

Raport Polskiej Akademii Nauk

Na okładce

Naukowcy o sytuacji w Starachowicach

Raport Polskiej Akademii Nauk

 

Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN opublikował analizę, z której wynika, że niemal połowie z 255 średnich miast w Polsce grozi zapaść społeczno-gospodarcza. Nie brakuje na tej liście Starachowic i innych miejscowości z naszego regionu

W raporcie przygotowanym przez Polską Akademię Nauk zostały uwzględnione miasta powyżej 20 tys. mieszkańców oraz te powyżej 15 tys. mieszkańców. będące stolicami powiatu z wyłączeniem miast wojewódzkich.

Wśród miast z dużym nasileniem problemów społeczno-gospodarczych znajdują się również Starachowice. Zajmują dość wysoką, 16. pozycję i typowane są do miast, którym grozi utrata funkcji i mocno niekorzystna sytuacja społeczno - gospodarcza. Na problemy poszczególnych miast wpływać ma m.in. migracja mieszkańców do większych miejscowości w poszukiwaniu zatrudnienia, a także upadek w przeszłości dużych przedsiębiorstw, co nadal ma wpływ na bezrobocie w regionach.

- Dane, w oparciu o które został sporządzony raport, pochodzą z roku 2014 i lat wcześniejszych. Na przestrzeni minionych trzech lat w Starachowicach bardzo dużo się zmieniło. Starachowice to miasto rozwijające się, z bogatą ofertą na rynku pracy. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż obecnie mamy najniższy w historii wskaźnik bezrobocia, który wynosi ponad 10 procent, a przypomnę, że wynosił ponad 18 proc. w 2013 roku - odpowiada na pytania GAZETY Iwona Ogrodowska, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego.

Jak podkreśla Iwona Ogrodowska, sytuacja finansowa Gminy Starachowice jest najlepsza od kilku lat, pozwala to zaciągać kredyty po to, aby inwestować i rozwijać się, jednocześnie nie podnosząc wysokości podatków i innych opłat uiszczanych do kasy miasta przez mieszkańców i podmioty prowadzące działalność gospodarczą. W 2017 r. rekordowo dużo, najwięcej w historii samorządu, bo ponad 170 mln zł wynoszą ogółem dochody Gminy Starachowice zapisane w budżecie. Rekordowo wysokie w ujęciu ilościowym i wartościowym są także wydatki na inwestycje, które wynoszą blisko 27 mln zł.

W swoim raporcie PAN podkreśla problemy demograficzne średnich miast. Jednak należy zwrócić uwagę na to, że bardzo trudno oszacować ile osób wyjeżdża z miasta w poszukiwaniu pracy i ile młodych ludzi nie wraca po studiach do rodzinnej miejscowości. Większość z tych osób nie zgłasza zmiany miejsca zamieszkania do urzędu. Jak zatrzymać mieszkańców? Co robić, by młodzi wracali do Starachowic?

- Obecnie obrane kierunki działań pozwalają na integrację i większe przywiązanie mieszkańców do miejsca zamieszkania. Służyć temu mają m.in. takie projekty jak: Budżet Obywatelski, Program Inicjatyw Lokalnych oraz program Starachowickie Podwórka, które angażują mieszkańców w zmianę ich najbliższego otoczenia - odpowiada Iwona Ogrodowska.

- Miasto, również jako jedno z pierwszych w regionie, wydało Starachowicką Kartę Dużej Rodziny oferując rodzinom wielodzietnym ulgi na towary i usługi u lokalnych partnerów - dodaje.

Naukowcy Polskiej Akademii Nauk zwracają uwagę na to, że część miast kompletnie nie poradziła sobie z problemem upadku dużych przedsiębiorstw. Nie pojawiła się w nich alternatywa w postaci firm, które zatrudniałyby setki mieszkańców.

- Upadek zakładów przemysłowych to historia - tak na ten problem reaguje rzecznik Iwona Ogrodowska. - W miejsce Fabryki Samochodów Ciężarowych powstały zakłady MAN Truck Bus, mamy u siebie Cerrad, LSC Communications i wiele innych zakładów, oferujących miejsca pracy dla starachowiczan, a także dla mieszkańców sąsiednich powiatów. W szkołach ponadgimnazjalnych, w porozumieniu z największymi pracodawcami, tworzone są klasy patronackie, kształcące przyszłe kadry pracowników.

W raporcie PAN wśród miast, którym grozi największa marginalizacja, w pierwszej dziesiątce znalazł się z województwa świętokrzyskiego Ostrowiec Świętokrzyski, jest na 8. miejscu wśród najbardziej zagrożonych miast. Starachowice są na 16, Staszów na 17, Jędrzejów na 18 miejscu. Zaskakiwać może pozycja Skarżyska - Kamiennej - 92 miejsce. Co zrobić by poprawić miejsce Starachowic w tym rankingu?

- Chcąc uniknąć ewentualnej przyszłej marginalizacji Starachowic, opracowany został Gminny Program Rewitalizacji Miasta, który jest odpowiedzią na szczegółową analizę i diagnozę obecnej sytuacji Starachowic. Dokument ten precyzyjnie określa problemy, potrzeby i oczekiwania mieszkańców poszczególnych osiedli. Określone także zostały konkretne przedsięwzięcia o charakterze społecznym i inwestycyjnym, na realizację części z nich już otrzymaliśmy fundusze, o kolejne będziemy zabiegać - odpowiada Iwona Ogrodowska.

Raport PAN opracowano na potrzeby Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a miasta w nim ujęte mają otrzymać wsparcie w najbliższych latach. To dobra wiadomość!

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ