"Skały w Krynkach"

Malownicze jaskinie w rezerwacie...

Brody

"Skały w Krynkach"

Malownicze jaskinie w rezerwacie...

W rezerwacie - o czym nie wszyscy wiedzą - są chronione naturalne odsłonięcia piaskowców triasowych i aż pięć jaskiń.

 

Jaskinia Świętej Barbary znajdująca się w rezerwacie "Skały w Krynkach" jest drugą co do wielkości w Świętokrzyskiem. Znajduje się w wąwozie skalnym i ma 18 metrów. Różnica między jej najniższym a najwyższym punktem wynosi 2 metry. Głównym elementem tej jaskini jest nisza pod okapem i blokiem skalnym, która połączona jest z powierzchnią trzema otworami. W głąb masywu skalnego prowadzi niski korytarz, który po kilku metrach rozszerza się na kilka szczelin.

Cztery pozostałe jaskinie to tzw. schroniska utworzone w progach i ambonach skalnych. Mają długość od 2,5 do 5,5 metra. Jaskinia "Grota Skrzatów" zlokalizowana w centralnej części, to owalna nisza o długości 3 metrów. Z kolei trzy inne schroniska nazwane Płaskimi Jamami I, II i III w Krynkach, to niskie i rozległe komory u podnóża skałek. Płaska Jama I i II znajdują się w wąwozie skalnym w północnej części rezerwatu, a Płaska Jama III w grupie głazów bardziej wysuniętych na południe.

Wszystkim chcącym wybrać się do rezerwatu w Krynkach przypominamy, że po jego terenie poruszać się można, tylko po wyznaczonych szlakach turystycznych. W obszarze chronionym zabronione jest m. in.: palenie ognisk, zakłócanie ciszy, zanieczyszczanie terenu, zbieranie dziko rosnących roślin, (z wyjątkiem zbioru nasion na potrzeby hodowli lasu), polowanie, chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt, niszczenie nor i legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich i wybieranie jaj, wydobywanie skał i minerałów oraz niszczenie gleby.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ