Przebudują drogę

Gmina Mirzec

 

Zadanie "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mirzec Podkowalów - Mirzec Podborki" znalazło uznanie u władz województwa. Dołożyli więc kasy!

W tym roku będzie realizowany I etap tego zadania, w ramach którego zaplanowano budowę odcinka o długości 600 metrów. Wyremontowana zostanie nawierzchnia o szerokości 3 metrów i pobocza o szerokości 0,5 metra po obu stronach drogi. Wartość inwestycji oszacowano na 60 tysięcy zł, a Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyznał dofinansowanie 50% wartości całego zadania.

W Przybysławicach w gminie Klimontów, wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn i skarbnik gminy Wanda Węgrzyn podpisali 7 sierpnia br. z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego umowę. Planowany termin zakończenia zadania to koniec września 2017 roku.

(

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ