reklama

Zmiany w rządowym programie 500+

Rodzinny Program 500 plus

 

Nowe wnioski o świadczenia z programu "500 plus" przyjmowane są od 1 sierpnia br., ale... zaostrzono procedury ich przyznawania. 

Świadczenie z programu 500 plus przysługuje rodzinie bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymują je rodziny, w których rodzice są małżeństwem i rodzice w nieformalnych związkach oraz rodziny niepełne, ale z ustalonymi alimentami na dziecko. Osoby, które ubiegają się o wsparcie na pierwsze dziecko, powinny udokumentować swój dochód. Jeśli rodzina ubiega się o 500 plus na drugie i kolejne dzieci, nie musi go dokumentować. Tylko świadczenie na pierwsze dziecko jest uzależnione od dochodu Otrzymują je rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z co najmniej dwojgiem niepełnoletnich dzieci dostaje 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W rodzinach z miesięcznym dochodem poniżej 800 zł na osobę jest wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko do 18. roku życia. Pomoc jest także dla dzieci niepełnosprawnych. Kryterium dochodowe wynosi w tym przypadku 1200 złotych.

Nowelizacja przepisów dotyczących wniosków z tego programu była zapowiadana przez urzędników Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zmiany zaostrzające przepisy mają służyć przede wszystkim wyeliminowaniu przypadków wyłudzania świadczenia.

- Jeśli chodzi o ubieganie się o świadczenia z programu Rodzina 500+ nastąpiły trzy poważne zmiany - mówi GAZECIE Anna Kaczmarek, kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych.

- Pierwsza dotyczy osób samotnie wychowujących dziecko. Ta osoba będzie musiała przedstawić zasądzone świadczenie alimentacyjne na wszystkie dzieci, żeby uzyskać prawo do świadczenia zarówno na pierwsze, jak i na kolejne dziecko. Musimy mieć wyrok alimentacyjny lub ugodę sądową. Kolejna zmiana dotyczy utraty i uzyskania dochodu. W momencie, kiedy ktoś traci zatrudnienie i ponownie podejmie pracę u tego samego pracodawcy w przeciągu krótszym niż trzy miesiące, taki dochód nie podlega utracie. Trzecia zmiana dotyczy tzw. ryczałtowców. Do tej pory osoby prowadzące działalność rozliczaną na zasadzie ryczałtu, samodzielnie określały kwotę dochodu, którą my braliśmy pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia. Natomiast teraz, na podstawie tabeli z wyszczególnionymi danymi, która ukazała się w Monitorze Polskim, ustalimy jaki dochód będziemy brać pod uwagę w oparciu o dostarczone zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

Jak podkreśla dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach, Jolanta Grudnicka, zmiany nastąpiły po analizie wniosków, uwag od poszczególnych ośrodków wypłacających świadczenie 500+, które trafiały do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

- Ministerstwo musiało zauważyć w tych trzech sprawach nagminne nieprawidłowości - powiedziała GAZECIE dyrektor MOPS w Starachowicach.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach przyjął do 9 sierpnia br. 304 wnioski, z czego 52 drogą elektroniczną. Termin ich składania upływa 31 bm, a przyjmowane są w godzinach 8 - 15.00, od poniedziałku do piątku. Dokumenty można składać również za pośrednictwem Internetu lub przesłać pocztą. Są do pobrania na stronie Ministerstwa, jak i na stronie internetowej miejscowego MOPS.

- Wnioski złożone w sierpniu będą wypłacane z zachowaniem ciągłości wypłat - informuje Anna Kaczmarek. - Złożone od 1 września do 31 października spowodują, że decyzja i wypłata świadczeń będzie w późniejszym okresie z wyrównaniem.

Starachowiczanie chętnie korzystają z programu 500+. Z danych za lipiec 2017 r., wynika, że ze świadczenia skorzystało 2736 rodzin. Na pierwsze dziecko złożono 1728 wniosków, na dwoje dzieci 787, na troje - 181, czworo - 29. Wniosków na 5 dzieci wpłynęło 7, natomiast na 6 plus więcej dzieci wnioskowały 4 rodziny.

Wraz w wejściem w życie programu 500+ pracownicy MOPS zauważyli spadek osób korzystających z innych programów pomocowych.

- Jest mniej wniosków na dożywianie dzieci, mniej o tzw. zasiłki celowe czy okresowe. Bo są właśnie pieniądze z 500+ (...). Oczywiście, czasami trafiają się przypadki tzw. marnotrawienia pieniędzy z tego świadczenia, ale weryfikujemy te przypadki i rodziny muszą przedstawić rachunki świadczące o tym, że pieniądze zostały przeznaczone na dziecko lub wpływają na jego poprawę bytową - mówi GAZECIE dyrektor MOPS, Jolanta Grudnicka.

W powiecie starachowickim z programu 500+ skorzystało 5845 rodzin (w Starachowicach - 2736, w gminie Pawłów - 1331, w gminie Brody - 750, w gminie Mirzec - 625 i w gminie Wąchock - 408 rodzin). Wypłacono w z tego tytułu w powiecie ponad 26 mln 772 tys. złotych.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ