Liderskie spotkanie

UTW

 

"Wiek nie musi być barierą!" - w ramach tego projektu, realizowanego przez Stowarzyszenie Ziemia Buska, będącego pokłosiem rządowego programu ph. "Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku", starachowiccy słuchacze UTW uczestniczyli w zajęciach w Kamiennej Woli.

Projekt trwa do 30 listopada 2017 roku, a uczestniczą w nim Uniwersytety Trzeciego Wieku z Kielc, Buska, Starachowic i Stąporkowa. W jego ramach organizowane są atrakcyjne zajęcia dla seniorów, służące upowszechnieniu dokonań naukowych i ich zastosowań, a także tworzenie podstaw i rozwój autonomicznej działalności poprzez przeszkolenie zespołu liderów w każdym z uniwersytetów.

5-osobowa grupa liderów UTW w Starachowicach uczestniczyła w dniach 8 - 9 sierpnia br. w warsztatach zorganizowanych w Kamiennej Woli . W pierwszym dniu zajęć omawiano działalność Stowarzyszenia oraz sposoby pozyskiwania funduszy na działalność organizacji pozarządowych, a w kolejnym uczestniczyli w warsztatach dziennikarskich.

- Szkolenie z tego zakresu ułatwi nam pisanie artykułów do gazet lokalnych oraz udzielanie wywiadów prasowych, radiowych, telewizyjnych. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że zostaliśmy zaproszeni do udziału w tym programie - piszą do GAZETY uczestnicy.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ