reklama

Bankowe wyciągi trafią do KAS

Ministerstwo Finansów ma wprowadzić od 1 września br. obowiązek przekazywania do Krajowej Administracji Skarbowej dobowych wyciągów bankowych w formie elektronicznej (JPK_WB), co ma pozwolić na skuteczniejszą walkę z oszustwami podatkowymi.

Nowy obowiązek dotyczyć ma w sumie ok. 80 tys. podmiotów, w tym duże, średnie i małe przedsiębiorstwa. Wyciąg bankowy zawierać będzie m.in. dane nt. nadawcy i odbiorcy płatniczego, a także szczegółowe informacje dotyczące zleceń płatniczych. Banki i kasy oszczędnościowo - kredytowe (SKOK) będą je składać w formie elektronicznej "za okresy dobowe w terminie do końca dnia następującego po każdej kolejnej dobie z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy"., za pomocą systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej.

Wyciąg zawierać będzie m m.in. dane nadawcy i odbiorcy płatniczego (nazwa i adres oraz NIP lub REGON, jeśli są dostępne); numer rachunku nadawcy i rachunku obcego; datę i czas obciążenia rachunku nadawcy lub datę i czas dokonania wpłaty gotówkowej; kwotę i walutę; tytuł i opis zlecenia płatniczego; saldo rachunku przedsiębiorcy po realizacji zlecenia, a także informację o numerze rachunku wirtualnego utworzonego w celu identyfikacji masowych płatności, jeśli zlecenie płatnicze dotyczy uznania takiego rachunku.

Przekazywanie dziennych wyciągów z rachunków umożliwi szybką reakcję organów podatkowych. Rozwiązanie ma bowiem ograniczać oszustwa i nadużycia podatkowe, co - jak szacuje resort - przyniosłoby około 5 mld zł do budżetu. Efekt prewencyjny oszacowano natomiast na 6,5 mld zł, więc państwo zyskałoby na tych regulacjach około 11,5 mld zł.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ