Pielgrzymowali na Jasną Górę

Starachowiczanie

W numerze

Pielgrzymowali na Jasną Górę

Starachowiczanie

W 39. Pieszej Pielgrzymce ze Starachowic do Częstochowy wyruszyło 6 sierpnia br. ponad 150 osób. Pod hasłem "Idźcie i głoście".

Starachowiccy pątnicy pielgrzymowanie rozpoczęli mszą św. w kościele MB Częstochowskiej na osiedlu Łazy i po błogosławieństwie proboszcza ks. Grzegorza Roszczyka wyruszyli w drogę. W pielgrzymce szło również 6 księży, 1 kleryk, który w tym roku rozpocznie studia seminaryjne, 10 pielęgniarek i dwóch lekarzy, a nad bezpieczeństwem uczestników czuwało około 15 porządkowych.

Pielgrzymka to nie tylko modlitwa, droga, ale też zmaganie się z samym sobą, ze swoimi słabościami, myślami.

- Przez te 8 dni nabieramy Ducha, jako takie umocnienie, zakorzenienie się w wierze, po to, żeby wracając do swoich domów, do swoich miejsc pracy, do swoich rodzin, tak naprawdę to hasło wcielić w życie - czyli iść, i głosić tam, gdzie jestem, tam, gdzie mnie Pan Bóg posyła - mówił ks. Łukasz Dybus, kierujący starachowicką pielgrzymką.

Na trasie do Częstochowy, gdzie doszli 13 sierpnia, chętnie przyjmowali starachowiczan w swoich domach i gościli na noclegach mieszkańcy miejscowości, gdzie pielgrzymi się zatrzymywali, m.in. w parafii Odrowążek.

- Pątnikom trzeba pomagać, bo przecież sam Pan Jezus powiedział: "Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" - powiedział tamtejszy proboszcz ks. Wincenty Chodowicz.

Pielgrzymkę starachowiczanie zakończyli udziałem we mszy świętej - 13 bm. o godz. 19.30 w Kaplicy Cudownego Obrazu.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ