Droższy pobór wody

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o prawie wodnym. Wprowadza opłatę za pobór wody m.in dla przedsiębiorców, rolników, czy branży energetycznej.

Ustawa jest realizacją Unijnej Dyrektywy Wodnej. Ma - jak uzasadnia Ministerstwo Środowiska - skończyć z nieefektywnym zarządzaniem zasobami wodnymi, przy jednoczesnym usprawnieniu systemów przeciwpowodziowych i wejdzie w życie od 1 stycznia 2018 r.

Większymi opłatami za wodę będą objęci: rolnicy posiadający duże gospodarstwa, producenci napojów, hodowcy ryb i inni przedsiębiorcy, przeznaczający znaczną ilość wody do celów produkcyjnych. Wiceminister środowiska Mariusz Gajda zapowiedział, że ceny za wodę nie wzrosną do 2019 r., a eksperci szacują, iż czteroosobowa rodzina już od 2018 roku będzie musiała uregulować, wyższy o 20 złotych, rachunek za wodę. Ma to być spowodowane wprowadzeniem tzw. opłaty stałej.

Koszty nowego prawa wodnego najbardziej odczuje branża energetyczna, gdyż plany ministerstwa zakładają nawet 80-krotnie wyższe opłaty za pobór wody od obecnie obowiązujących, co będzie niosło za sobą konieczność podniesienia cen.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ