reklama

Cierpliwość do zdrowia

W numerze

Cierpliwość do zdrowia

Przechodząc ostatnio obok dwóch tablic informacyjnych, spostrzegłem nekrologi: kobiety - 38 lat i mężczyzny - lat 47. Niestety, bywają takie sytuacje, że człowieka nie da się uratować. Czy jednak zawsze wynika to z rodzaju choroby lub odniesionych obrażeń? Może zdarzały się szanse, których nie wykorzystano.

Żyjemy w dwudziestym pierwszym wieku. Sytuacja naszego kraju jest stabilna, można powiedzieć, że w miarę dostatnia. Szczególnie, jeśli porównamy się np. z ludźmi żyjącymi w skrajnej biedzie w niektórych państwach afrykańskich. Tymczasem kolejki do lekarzy specjalistów wydłużają się i trwają niejednokrotnie kilka miesięcy. Ludzie czekają ze swoimi ważnymi sprawami, a możliwe że i z poważnymi schorzeniami. Czy to jest poważne, że w takich czasach życie człowieka zależy od pieniędzy? W momencie, gdy medycyna rozwija się w niespotykanym dotąd tempie, a średnia wieku systematycznie wydłuża, okazuje się, że nad zdrowiem i życiem człowieka zaważa organizacja i wydajność systemu publicznej opieki zdrowotnej.

W tę tematykę zdrowia i pieniędzy wpisuje się starachowicki problem leczenia chorób serca. O ile szpital powiatowy ma zapewnione finansowanie z NFZ, o tyle pojawił się problem z bezpłatnym dostępem do usług medycznych w Polsko - Amerykańskich Klinikach Serca (PAKS). Różne są przyczyny tej sytuacji i może warto je analizować, ale jako wątek poboczny. Prawda jest taka, że nieludzkim byłoby pozostawienie dotychczasowych pacjentów bez dostępu do odpowiedniego leczenia. Można nie zgadzać się z działaniami podejmowanymi przez szpital, PAKS albo NFZ, ale najważniejsze, by dojść do dobrego rozwiązania i nie pozostawić chorych samymi sobie.

Władze powiatu poprosiły władze poszczególnych gmin o wyrażenie swojego stanowiska w sprawie funkcjonowania PAKS-u w Starachowicach. Rada Miejska w Starachowicach ma w planie przyjąć taki dokument na sierpniowej sesji. Jednak niezależnie od tego, każdy, kto ma możliwość podejmowania decyzji w sprawie leczenia chorób serca w Starachowicach, jest moralnie zobowiązany, by były to decyzje korzystne przede wszystkim dla chorych.

Michał Walendzik

Radny Rady Miejskiej

radny.mw@gmail.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ