Mieszkańcy nie płacą czynszów

Zadłużenia lokatorskie

 

Z końcem czerwca sporządzono kolejne zastawienia zadłużeń czynszowych. Zobowiązania lokatorskie w Starachowicach sięgają kwoty ponad 14 milionów złotych. 

Na koniec każdego kwartału spółdzielnie mieszkaniowe przygotowują zestawienia finansowe dotyczące zadłużeń lokatorów. W czerwcu br. również oszacowano zaległości w dwóch największych spółdzielniach w naszym mieście, a także obciążenia z lokali mieszkalnych i socjalnych należących do Urzędu Miejskiego.

W Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 30 czerwca br. zadłużenie jej lokatorów wyniosło łącznie 1 794 852,84 złotych. Zalegających z opłatami przez więcej niż 6 miesięcy było 133 osoby, a największy dług wynosi 33 tys złotych.

W Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej "Wanacja" zadłużenie z tytułu lokali oszacowano na ponad 904 tysiące złotych. Z opłatami zalega 483 osoby. Spółdzielnia "Wanacja" z 21 osobami, których zadłużenie przekroczyło 3 tysiące, podpisała porozumienia, w których określone są raty do spłaty przez dłużników. Ze swoich zobowiązań wywiązało się 10 osób, 6 osób jest w trakcie spłaty. Natomiast 5 porozumień nie jest realizowanych przez dłużników.

Urząd Miejski również sporządził okresowe zestawienie tegorocznych zaległości finansowych wynikających z niepłacenia czynszów za lokale mieszkalne i socjalne. Suma łączna zaległości za mieszkania w zasobach magistratu wynosi 11 479 834,78. Za mieszkania komunalne jest to 9 460 435 zł, a za mieszkania socjalne - 2 019 399 złotych. Sumy te stanowią zaległości podstawowe, odsetki oraz koszty sądowe.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ