reklama

Pawłów z najlepszym wskaźnikiem bogactwa

Wieści z gmin

Pawłów z najlepszym wskaźnikiem bogactwa

Wyniki dorocznego rankingu opublikowało czasopismo "Wspólnota" i w zestawieniu, opracowanym w oparciu o dochody jednostek samorządu terytorialnego w 2016 r., Pawłów jest liderem wśród gmin powiatu starachowickiego. Pod uwagę brano m.in. dochody własne i otrzymywane subwencje, dzielono przez liczbę ludności i tym sposobem obliczono wskaźnik bogactwa. Pawłów uzyskał najlepszy, bo 2554,40 złotych, w 2015 r. wynosił natomiast 2372,55 zł.

Nie mogło być inaczej, skoro w gminie inwestycji nie brakuje, tych zakończonych, i tych trwających.

Wójt Marek Wojtas reaguje na wnioski mieszkańców, co zawsze podpatrujemy na jego profilu. Ostatnio, na prośbę sołtysa Józefa Lepiarza i mieszkańców Chybic, zamontowano przy drodze Chybice - Nieczulice barierę ochronną długości 80 metrów, na co przeznaczono prawie 13 tys. złotych.

Zakończyły się też główne prace przy budowie placu zabaw w Starym Jaworze i ma być oficjalnie oddany do użytku już 15 sierpnia. W Radkowicach Kolonii dobiegła już finału "Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych, gdzie położono nową nawierzchnię na odcinku 235 metrów. Wyasygnowano na ten cel 45 178,52 zł.

Trwają natomiast: "Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Brzezie", gdzie zmodernizowany zostanie odcinek o długości 806 metrów, a kosztować będzie prawie 190 tys. zł oraz przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych oraz Zespołu Szkół w Chybicach. Istniejąca o długości 180 metrów zostanie poszerzona oraz wyłożona kostką brukową. Na całym odcinku powstanie również chodnik o szerokości 1,5 m. Realizacja inwestycji - do 21 sierpnia br. - umożliwi bezproblemowy dojazd do szkoły samochodami oraz znacząco poprawi bezpieczeństwo dzieci na tym odcinku drogi.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ