reklama

Iłżecki plener malarski

Iłża

Iłżecki plener malarski

Ponad 90 prac malarskich prezentowanych jest na wystawie w Galerii Iłżeckiego Domu Kultury. To efekt Ogólnopolskiego Pleneru Artystycznego "Zabytki Powiatu Radomskiego", organizowanego przez Dom Kultury wspólnie z Gminą Iłża i Powiatem Radomskim.

Inicjatorem i pomysłodawcą pleneru był związany z ziemią iłżecką doc. Julian Bartosik, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. W tegorocznym uczestniczyło 22 artystów z różnych stron kraju. Byli wśród nich zarówno utytułowani profesjonaliści, jak również i pasjonaci amatorskiej twórczości plastycznej. Wszystkich łączy sentyment i przywiązanie do malowniczych walorów Iłży i jej okolic. Poszukują malowniczych zakątków będących motywami do twórczości malarskiej, ale też poznają historię Iłży. Z racji obchodzonego Roku Leśmianowskiego plastycy zwiedzali niedawno otwartą Izbę Pamięci poety, jak również poznawali historię związków Bolesława Leśmiana z Iłżą oraz historię regionu iłżeckiego.

Wędrując z paletami i sztalugami po mieście wzbudzali zaciekawienie mieszkańców oraz tworzyli swoistą atmosferę artystycznego klimatu grodu pod basztą. Efekty artystyczne pleneru prezentowane są na pokonkursowej wystawie w galerii Domu Kultury.

Na tegoroczny wernisaż wystawy przybyło liczne grono gości i mieszkańców Iłży. Obecny na uroczystości burmistrz Iłży Andrzej Moskwa pogratulował artystom pięknych prac, podziękował za utrwalanie malowniczych zakątków ziemi iłżeckiej na płótnach obrazów i zaprosił wszystkich na przyszłoroczny, jubileuszowy plener. Wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Józefem Skrobiszem i radnym Markiem Adamusem wręczyli uczestnikom okolicznościowe dyplomy i statuetki.

Za gościnność i życzliwe przyjmowanie artystów w ich imieniu podziękował władzom samorządowym senior pleneru Henryk Sarna z Radomia, a prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kielcach Zyta Trych podziękowała organizatorom pleneru za możliwość współpracy województwa świętokrzyskiego z Iłżą poprzez plener. Stwierdziła, że artyści mają okazję poznać część sąsiadującego z Kielecczyzną Mazowsza i są zawsze zadowoleni z warunków pobytu na plenerze. Dyrektor Domu Kultury Krzysztof Kozera wręczył natomiast okolicznościowe podziękowania dla instytucji wspierających plener. Otrzymali je: Międzypowiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Publiczne Gimnazjum Gminne w Iłży oraz Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kielcach.

Na wystawie w galerii Domu Kultury w Iłży prezentowane są prace: Nino Aydinowicza z Krakowa, Ryszarda Brycha, Danieli Lewandowskiej, Anieli Posobkiewicz i Danieli Korus z Kielc, Tadeusza Frydlera i Ewy Głogowskiej z Warszawy, Ireny Góreckiej, Elżbiety Jabłońskiej i Dariusza Napory ze Starachowic, Romana Korneckiego, Doroty Wosik, Wacława Makockiego i Barbary Obary ze Skarżyska - Kamiennej, Jadwigi Kotlarz ze Staszowa, Henryka Sarny z Radomia, Grażyny Muchy z miejscowości Klucze, Anny Tokarczyk z Łącznej, Ewy Pączek z Krzyżanowic, Agnieszki Sygut z Seredzic oraz Marty Wasatko i Jana Kwiatkowskiego z Iłży. Wystawa czynna jest do połowy września br., a potem prezentowana będzie na zbiorowej ekspozycji w Kielcach.

K.K.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ