reklama

Poprawiono widoczność przejść dla pieszych

Po kontroli Straży Miejskiej

W numerze

Poprawiono widoczność przejść dla pieszych

Po kontroli Straży Miejskiej

 

Straż Miejska w ubiegłym tygodniu szczegółowo kontrolowała przejścia dla pieszych, a większość zgłoszonych do korekty pasów już poprawiono. 

Prezydenccy przeprowadzili 292 kontrole prawidłowości oznakowania przejść dla pieszych w mieście i stwierdzili 66 nieprawidłowości.

- Zdecydowana większość wydanych zaleceń została zrealizowana, m.in. dotyczyły przejść na al. Armii Krajowej i ul. Wyszyńskiego. W trakcie realizacji są jeszcze na

ul. Radomskiej- poinformował GAZETĘ Waldemar Jakubowski, komendant Staży Miejskiej w Starachowicach.

Funkcjonariusze SM lustrowali nie tylko stan techniczny przejść dla pieszych, właściwe doświetlenie czy lokalizację. Sprawdzali również, czy nie ma przeszkód ograniczających widoczność pieszych stojących przed przejściem.

- Celem podwyższenia bezpieczeństwa osób korzystających z przejść dla pieszych, złożono propozycje zaopatrzenia niektórych przejść dla pieszych w zestawy aktywnych znaków D-6, wyposażonych w pulsatory. Także o umieszczanie na chodnikach gazonów i koszy na śmieci w sposób ograniczający skutki obrażeń osób stojących przed przejściem w wypadku ewentualnego zagrożenia potrąceniem przez pojazd - dodał komendant Waldemar Jakubowski.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ