reklama

Doposażyli szkołę

ZSZ nr 1

 

Kilkanaście szkół zawodowych z naszego województwa otrzymało już sprzęt do pracowni kształcenia zawodowego, zakupiony w ramach projektu "Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region". Dotychczas do szkół trafiło wyposażenie o wartości ponad 250 tys. zł.

Projekt zakupu sprzętu do praktycznej nauki zawodu realizuje "Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii i w lipcu br. doposażyło szkoły o kierunkach informatycznych sprzętem komputerowym wartym 140 tys. Meble o wartości 70 tys. zł, stanowiące wyposażenie kuchni oraz pracowni obsługi gościa, trafiły do szkół o kierunkach gastronomicznych i turystycznych.

Wśród doposażonych dotychczas szkół jest Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. H. Dobrzyńskiego "Hubala" w Starachowicach.

Zadanie zakończy się w czerwcu 2018 r. W tym czasie ŚCITT dokona zakupu sprzętów stanowiących wyposażenie pracowni praktycznego kształcenia zawodowego dla 16 szkół.

Liderem projektu "Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region", realizowanego z RPO WŚ jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, a partnerami projektu są: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Centrum Kształcenia Praktycznego.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ