reklama

Nowa droga

W numerze

Nowa droga

Pierwszy raz od kilkunastu lat w Starachowicach ma powstać nowe połączenie drogowe. Ostatnim razem było to przedłużenie ulicy Kopalnianej do Alei Armii Krajowej wraz z budową ronda na skrzyżowania Słoneczna/Kopalniana/Armii Krajowej. Wkrótce powstanie natomiast tzw. "łącznik" od ul. Batalionów Chłopskich do skrzyżowania ulic Iglasta/Szkolna.

O potrzebie budowy drugiego dojazdu do szpitala władze miasta i powiatu rozmawiały trzy lata temu. Niektórzy zastanawiali się, czy to nie jedynie przedwyborcze "zagrywki", ale – wbrew tym sugestiom – temat był kontynuowany również po wyborach i w 2015 r. przyjęto konkretne założenia co do całości projektu.

Przy okazji różnych analiz i rozmów, pierwszorzędnego znaczenia nabrała konieczność odciążenia ulicy Radomskiej, zaś nowy dojazd do szpitala stał się kwestią nie tyle drugoplanową, co doskonale wkomponowującą się w alternatywę dla ul. Radomskiej. W związku z tym zrezygnowano z koncepcji budowy przejazdu do szpitala dla ruchu lokalnego drogą obok miejskiego basenu, uznając to rozwiązania za prowizoryczne i niespełniające wymagań stawianych nowej drodze. Zdecydowano zatem o budowie nowej trasy, polegającej na przedłużeniu ulicy Batalionów Chłopskich i poprowadzeniu jej do skrzyżowania ulic Iglasta i Szkolna. Podzielono się również zadaniami, które stały się niezbędne do wykonania. Samorząd wojewódzki zobowiązał się do budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Radomskiej i Batalionów Chłopskich, które – przy udziale finansowym miasta i powiatu – wkrótce ma powstać. Natomiast powiat starachowicki właśnie rozstrzygnął przetarg na budowę drugiego ronda, które ma powstać na skrzyżowaniu Iglasta/Szkolna. Pod koniec lipca wybrano również wykonawcę głównego elementu całego projektu, czyli budowy nowej drogi, której koszt ma wynieść ponad 2,5 mln złotych. W dalszym ciągu samorząd miejski oczekuje na decyzję Rady Ministrów w sprawie dofinansowania tej inwestycji z rezerwy budżetu państwa. W związku z długą procedurą w połowie lipca radni zdecydowali, aby przeznaczyć na ten cel środki własne, by inwestycja mogła być zrealizowana. W przypadku otrzymania rządowego dofinansowania będzie możliwość wykorzystania części środków własnych na inne, ważne zadania.

Budowa nowej drogi od szpitala do ulicy Szkolnej stanie się prawdopodobnie jedną z najważniejszych inwestycji tej kadencji samorządowej. Tym niemniej Starachowice czekają zdecydowania bardziej na budowę innego szlaku komunikacyjnego, dwupasmowej drogi krajowej 42 z obwodnicą Wąchocka i nowym przejściem przez Starachowice, które zapewni odpowiedni standard podróżowania i transportu pomiędzy Skarżyskiem, Starachowicami i Ostrowcem. Czy kiedyś się tego doczekamy?

Michał Walendzik

Radny Rady Miejskiej

radny.mw@gmail.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ