reklama

"Teleopieka" - nowoczesna pomoc samotnym, chorym i potrzebującym

Informator UM

"Teleopieka" - nowoczesna pomoc samotnym, chorym i potrzebującym

Starachowice, jako pierwsze miasto w regionie, na początku lipca br. wprowadziły System OPOS24 "Teleopieka". Specjalnie zaprogramowane, proste w obsłudze telefony komórkowe otrzymało 10 osób chorych, samotnych i potrzebujących pomocy. Pomoc tę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, mogą otrzymać właśnie dzięki przekazanym urządzeniom. Prezydent miasta Marek Materek odwiedził w piątkowe (28 lipca) popołudnie osoby objęte Teleopieką i pytał o to, czy urządzenia są pomocne i czy zwiększają poczucie bezpieczeństwa.

Funkcjonujący w Starachowicach system Teleopieka gwarantuje starszym, samotnym, chorym i niesamodzielnym osobom pomoc w ich miejscu zamieszkania. Do pilotażowego projektu włączeni zostali mieszkańcy, którzy korzystają z usług opiekuńczych za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którym - ze względu na osamotnienie, wiek, zły stan zdrowia - może być potrzebne wsparcie w codziennym funkcjonowaniu lub bezpośrednia pomoc. Osoby objęte Teleopieką otrzymały specjalnie zaprogramowane, proste w użyciu i obsłudze telefony komórkowe. W sytuacji zagrożenia (np. nagłe pogorszenie stanu zdrowia, awaria, pożar) wystarczy nacisnąć dużą, czytelną aplikację w telefonie, a urządzenie wysyła sygnał alarmowy do centrali, która obsługuje system. Centrala - Operator oddzwania lub powiadamia, w zależności od problemu, odpowiednie służby: techniczne lub ratunkowe, rodzinę czy opiekuna MOPS w Starachowicach. Operator obserwuje i koordynuje akcję pomocową. Otrzymując zgłoszenie wie bowiem kto i skąd dzwoni, jaki jest jego stan zdrowia, jakie leki przyjmuje. Znane są również osoby z najbliższego otoczenia, które mogą zostać powiadomione o zagrożeniu.

W Starachowicach System Teleopieki uruchomiony został pilotażowo od 1 lipca 2017 roku. Objęte zostało tymi usługami 10 osób starszych, chorych, niesamodzielnych.

W piątkowe popołudnie prezydent miasta Marek Materek sprawdzał funkcjonowanie usługi Teleopieki odwiedzając dwie podopieczne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: panią Barbarę i panią Danutę. Obie mieszkają samotnie i cierpią na poważne problemy zdrowotne. Podczas wizyty prezydent za pośrednictwem przekazanych smartfonów łączył się z operatorem Systemu OPOS24, sprawdzając jego dostępność i gwarancję pomocy.

Obie panie przyznały, że dzięki otrzymanym urządzeniom zwiększyło się ich poczucie bezpieczeństwa a dzięki temu poprawił się komfort codziennego funkcjonowania. Uczestniczący w spotkaniach zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Krzysztof Dróżdż oraz pracownica Działu Usług Specjalistycznych przyznali, że przybywa osób zainteresowanych korzystaniem z pomocy, jaką umożliwiają nowoczesne technologie.

- Podczas dzisiejszych spotkań z panami przekonałem się, jak ważnym wsparciem jest pomoc, jakiej udzielamy za pośrednictwem systemu Teleopieki, seniorom i osobom chorym w naszym mieście. - mówi prezydent miasta Marek Materek.

- Widzę, że to ma sens i konieczny jest dalszy rozwój tego systemu. Planuję w przyszłości zakup specjalnych opasek monitorujących, które będą na bieżąco sprawdzały temperaturę, ciśnienie i inne parametry osoby, która będzie opaskę nosić. Dane te, informujące o stanie zdrowia, będą na bieżąco przesyłane do systemu obsługiwanego przez lekarza lub pielęgniarkę czy opiekunkę. W momencie zasłabnięcia czy upadku system samodzielnie przesyła sygnał o pomoc. Czyli jest to jeszcze bardziej rozwinięta forma pomocy od tej, którą pilotażowo wdrożyliśmy w naszym mieście. O środki finansowe umożliwiające nam rozbudowę tego systemu będziemy się starali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - zapowiada prezydent miasta.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ