reklama

Zmiany na ulicy Harcerskiej

Informator UM

Zmiany na ulicy Harcerskiej

W ubiegłym roku Gmina Starachowice, przy finansowym wsparciu Ministerstwa Sportu, urządziła na tym osiedlu plac zabaw, o co zabiegał radny Paweł Kępa, do którego zwracali się tamtejsi mieszkańcy od wielu lat. Właśnie oficjalnie oddano go do użytku.

Plac zabaw służy wszystkim mieszkańcom, korzystają z niego również dzieci, które uczęszczają do Przedszkola Miejskiego nr 6 przy ulicy Świętej Barbary. Jego powstanie, to jeden z elementów rewitalizacji osiedla przy ulicy Harcerskiej. Teraz czas na modernizację placu i wykonanie miejsc postojowych obok Hufca ZHP Starachowice. Gmina Starachowice już ogłosiła przetarg na kolejne przedsięwzięcia na tym osiedlu.

Etap III obejmuje wykonanie dalszej części ul. Harcerskiej do ul. Szkolnej, gdzie zostanie wymieniona nawierzchnia na kostkę brukową, przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz powstanie nowe oświetlenie. Kolejny etap IV obejmuje wymianę nawierzchni chodników na ciągach pieszych wokół budynku mieszkalnego przy ul. Harcerskiej 1. Planuje się też montaż obiektów małej architektury (ławeczki, kosze, stoły do gier, urządzenia rekreacyjne (siłownia zewnętrzna na powietrzu), a także budowę nowego oświetlenia.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ