reklama

Iłżecki festiwal folkloru

Iłża

Iłżecki festiwal folkloru

Rekordowa ilość solistów, zespołów śpiewaczych i kapel z różnych stron kraju uczestniczyła w XXIII Festiwalu Folkloru im. Józefa Myszki.

Impreza promuje dorobek artystyczny i pamięć o wybitnym twórcy ludowym, Józefie Myszce, założycielu wielu zespołów w dawnym województwie kieleckim, obejmującym również obecny region radomski pochodzącym z podiłżeckich Błazin. Obdarzony nieprzeciętnym talentem wokalnym komponował utwory i melodie popularyzujące tematykę wiejskiej obyczajowości do dziś chętnie wykonywane przez ludowych artystów.

Popularność Józefa Myszki wykraczała poza region, występował on nie tylko na terenie kraju lecz brał również udział w organizowanych przez Związek Młodzieży Wiejskiej konkursach i festiwalach w kraju i poza jego granicami. Twórczość i życie Józefa Myszki przerwała tragiczna śmierć w lipcu 1964 roku. Zginął z rąk zamachowca podczas prób koncertu z okazji Święta Odrodzenia Polski w Warszawie. Prochy jego spoczywają na iłżeckim cmentarzu.

Iłżecki Festiwal Folkloru zainaugurowała Msza Święta w Kościele Parafialnym w intencji patrona imprezy oraz wszystkich twórców ludowych uczestniczących w festiwalu. Po jej odprawieniu barwny korowód zespołów śpiewaczych i kapel przemaszerował ulicami miasta do Amfiteatru malowniczo położonego nad iłżeckim jeziorem. Na inaugurację imprezy przybyło wielu dostojnych gości, wśród których znaleźli się poseł Marek Suski, wicestarosta Leszek Margas, burmistrz Iłży Andrzej Moskwa, członek Zarządu Powiatu Marek Jarosz, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Iłży Cezary Nobis oraz radni Rady Miejskiej w Iłży i Powiatu Radomskiego.

Minutą ciszy uczczono patrona festiwalu i rozpoczęły się prezentacje ponad 300 wykonawców, który mieli w repertuarze wybrane utwory Józefa Myszki oraz własne. Występy oceniało jury pod przewodnictwem etnografa i folklorysty dr-a Stefana Rosińskiego.

Podczas konkursowych prezentacji muzycznych na terenie Amfiteatru swoje kramy i stragany licznie rozstawili rękodzielnicy. Można było również nabyć regionalne wydawnictwa, a w holu Domu Kultury czynna była wystawa barwnych fotogramów prezentująca wybitnych laureatów festiwalu oraz historię imprezy. Na scenie Amfiteatru można było podziwiać piękne regionalne stroje ludowych artystów, teksty śpiewane staropolską gwarą oraz unikalne instrumenty muzyczne. Głośno rozbrzmiewały utwory patrona imprezy ze słynnymi przyśpiewkami i wyrywasami. Występy gorąco oklaskiwała licznie zgromadzona widownia przybyła z różnych stron kraju.

Wyłonienie laureatów festiwalu nie było łatwe z uwagi na wysoki i wyrównany poziom artystyczny imprezy. W porozumieniu z organizatorami uznano więc, że należy przyznać większą ilość nagród i wyróżnień dla laureatów. W poszczególnych kategoriach artystycznych przyznane zostały nagrody główne oraz wiele nagród dodatkowych. W kategorii solistów otrzymali je: Alina Maciejczak z Jasieńca Iłżeckiego, Joanna Tęcza ze Zwolenia i Wacław Pejas z Bliżyna, a dodatkowe przyznano: Marii Janaczek z Łaguszowa, Józefowi Packowi z Jasieńca Iłżeckiego i Andrzejowi Myszce z Kotlarki, a także: Stanisławie Chebdowskiej z Gozdu, Wandzie Kalicie z Zakrzewa, Wiesławie Kiełek z Brodów, Elżbiecie Kleczaj z Mirca, Marii Kowalik z Ostałówka, Teodorze Odzimkowskiej ze Skaryszewa i Mariuszowi Rdzankowi z Kopaczowa.

W kategorii zespołów śpiewaczych dwie równorzędne nagrody pierwsze przyznano zespołom: Strykowice ze Zwolenia i Korzenie z Łaguszowa. Dwie równorzędne nagrody drugie otrzymały zespoły: Rogowianka z Końskich i Chomentowianki ze Skaryszewa. Trzy równorzędne nagrody trzecie odebrały natomiast zespoły: Dolnojasieńczanki z Jasieńca Iłżeckiego, Gąsawianki z gminy Jastrząb i Zdziechowianki z Szydłowca. Dodatkowe nagrody otrzymały zespoły: Kazanowianki znad Iłżanki – gm. Kazanów, Sobótka z Czarnolasu, gm. Policzna i Zaborowianki z gm. Orońsko. Podobne nagrody przyznano zespołom: Cymbrzanki z Chlewisk, Czerwone Korale z Jedlińska, Gozdowianki z Gozdu, Jarzębina- z Jedlińska, Kalina z Zakrzewa, Kałkowianki z Pawłowa, Kontrast z Pionek, Królewskie Źródła z Pionek, Kuźniczanki z Bliżyna, Leśnianie z Bodzentyna, Raz na ludowo z Jastrzębi, Trębolanki z Mirca i Górnianki z Mirowa.

W kategorii kapel nagrody główne przyznano Kapeli Mirosława Rogali z Szydłowca – I nagroda, Kapeli JAŚKI z Końskich - II nagroda i Kapeli Iłżeckiej - III nagroda, a dodatkowe otrzymały kapele: Kazio ze Skaryszewa, Leśnianie z Bodzentyna, Lilia z Zakrzewa, Jaskółka z Małomierzyc i Kapela z Osuchowa, gm. Kazanów. Fundatorami nagród byli: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Powiat Radomski, Gmina Iłża, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Iłżeckiej oraz Bank Spółdzielczy w Iłży.

Przyznane również zostały nagrody burmistrza i Rady Miejskiej w Iłży za całoroczną popularyzację twórczości Józefa Myszki dla zespołów z gminy Iłża. Otrzymali je: Andrzej Myszka z Kotlarki, Alina Maciejczak z Jasieńca Iłżeckiego, Józef Pacek z Tychowa, Zespół śpiewaczy Dolnojasieńczanki z Jasieńca Iłżeckiego, Zespół śpiewaczy Nowoczesne Koło Gospodyń z Piłatki, Zespół Śpiewaczy Seredzanki z Seredzic, Zespół śpiewaczy z KGW w Pakosławiu, Zespół śpiewaczy KGW w Starosiedlicach, Kapela Jaskółka z Małomierzyc oraz Kapela Iłżecka.

Finałem był pełny ekspresji koncert folkloru innych narodów w wykonaniu zespołu Guzowianki, nagrodzony gromkimi owacjami publiczności.

K.K.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ