reklama

"Czwartacy" na Litwie

W numerze

"Czwartacy" na Litwie

Na zaproszenie prezesa Stowarzyszenia Polaków Kiejdan - Ireny Duchowskiej, członkowie Związku Kombatantów oraz Świętokrzyskiego Batalionu im. "Czwartaków" w Nowej Słupi uczestniczyli w Dniach Kultury Polskiej na Litwie.

W wyjeździe uczestniczyli także Strzelcy Koneckiego Batalionu im. mjr "Hubala" pod dowództwem mjr. Janusa Stępnia oraz Kompania Estradowa "Patrol" ze Świętokrzyskiego Batalionu pod dowództwem por. ds Henryka Bartosika. Zwiedzano najważniejsze zabytki Wilna, modlono się i śpiewano pieśni patriotyczne Matce Bożej w Ostrej Bramie. Byli też w Trokach zwiedzając unikalne muzeum Powstania Styczniowego na Litwie i Żmudzi, posiadłość księcia Janusza Radziwiłła w Kiejdanach oraz zbór kalwinów, gdzie jest on pochowany.

Prezes Irena Duchowska osobiście oprowadzała Strzelców, opowiadając o polskiej historii na Litwie. To Polacy tutaj tworzyli historię, budowali zamki, kościoły, zbory, szpitale. Obecnie Polacy stanowią ok. 19% mieszkańców Litwy, ich los obecnie jest bardzo trudny, odradza się nacjonalizm litewski, znikają polskie szkoły, nazwy ulic, budowli, msze coraz rzadziej odprawiane są po polsku. Dlatego dla podniesienia polskiego ducha patriotyzmu Kompania "Patrol" dała piękny koncert pieśni i piosenek patriotycznych, partyzanckich i wojskowych na świętojańskim festynie.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ