reklama

Rozładują ruch na Radomskiej

Ruszy budowa jednej z ważniejszych inwestycji komunikacyjnych

 

Radni zdecydowali na nadzwyczajnej sesji o przesunięciu środków i budowa łącznika pomiędzy ulicami Batalionów Chłopskich i Iglastą ma ruszyć jeszcze w tym roku. 

Pojawiły się trudności w zaplanowanej budowie budynku wielorodzinnego przy ul. Kościelnej i prezydent wniósł na poniedziałkowe (17 lipca) obrady uchwały o zmianach w inwestycjach.

- Na ten rok mieliśmy zabezpieczone w budżecie 3,5 miliona złotych wkładu własnego na tę inwestycję. Ponieważ firma, która była najtańszym oferentem, nie zgodziła się na przedłużenie terminu podpisania umowy, a oferta kolejnego okazała się wyższa od planowanej, musieliśmy zabezpieczyć większy wkład własny (...) i ogłosić kolejny przetarg. W tym roku tych prac już nie wykonamy, w związku z tym musimy przełożyć środki na inne inwestycje, które możemy zrealizować - argumentował prezydent.

Najpoważniejszą i pilną inwestycją jest budowa łącznika pomiędzy ulicami Batalionów Chłopskich i Iglastą. Przy współdziałaniu miasta, powiatu i województwa nowa droga ma rozładować korki w północnej części miasta. Na wykonanie łącznika radni przekazali na ten cel blisko 2 miliony złotych.

- Gotowa jest już dokumentacja techniczna, otrzymaliśmy zgodę na realizację inwestycji drogowej, co oznacza, że z mocy prawa przejęliśmy tereny należące do Lasów Państwowych. Staramy się o dofinansowanie z pieniędzy rządowych, ale stoi to pod znakiem zapytania i wolimy zabezpieczyć wkład własny po to, by jak najszybciej można było wyłonić wykonawcę i rozpocząć prace - poinformował Marek Materek.

Prace przy budowie łącznika mają ruszyć niebawem.

- Budowę łącznika moglibyśmy zacząć pod koniec września lub na początku października br. Jest szansa, że większość zostałaby wykonana już w tym roku - zapewnił włodarz miasta.

Radni w trybie pilnym uchwalili też zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obrzeży zbiornika wodnego "Lubianka" w Starachowicach.

- Prace nad tym planem trwały ponad dwa lata i wszystkie procedury zostały dopełnione. Ostatnim jego elementem jest podjęcie uchwały w tej sprawie. To umożliwia nam przygotowanie dokumentacji technicznej, żeby można było wykonać rewitalizację Lubianki w kolejnych etapach. Wniosek na ten projekt został złożony 30 czerwca do Urzędu Marszałkowskiego, czekamy na rozstrzygnięcie i liczymy, że otrzymamy dofinansowanie - argumentował prezydent Marek Materek.

Około milion złotych przeznaczono na modernizację Targowiska Miejskiego.

- Prace obejmować będą wymianę nawierzchni, wykonanie odwodnienia i ogrodzenia. Będzie to kosztować około miliona złotych. Kolejne drobne sprawy, to m.in zabezpieczenie większych pieniędzy na ciąg pieszo-rowerowy między ul. Skalistą a Kopalnianą, a także wybudowanie alejek na cmentarzu na Bugaju - dodaje M. Materek.

Przesunięcie środków nie oznacza, że budynek wielorodzinny przy ul. Kościelnej nie powstanie.

- Mamy podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, która obliguje nas do tego, że pierwsze wbicie łopaty może nastąpić nawet w 2019 roku. W związku z opóźnieniem tej inwestycji nie stracimy więc dofinansowania. Dla nas najważniejsza jest data rozpoczęcia budowy i od tego czasu mamy dwa lata na jej zakończenie - powiedział radnym prezydent Starachowic.

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ