reklama

Pomniki historii

W numerze

Pomniki historii

Cudze chwalicie, swojego nie znacie – chce się przywołać stare, mądre porzekadło, po obejrzeniu XXV wystawy fotograficznej członków STF.

Wystawa zatytułowana "Z wizytą na Ziemi Sandomierskiej" jest wieloletnim zbiorem fotografii dokumentujących architekturę sakralną oraz rezydencje ówczesnych możnowładców. Jej autorzy: Dagmara Borek, Irena Tuchowska, Anna Wiączek i Marian Płusa, swoimi fotografiami postanowili przypomnieć i uzmysłowić zwiedzającym piękne karty historii Ziemi Opatowskiej i Sandomierskiej zawarte w urokliwych budowlach na tych terenach. Nie ma co oczekiwać tu artystycznych ujęć, do których niezbędnych jest wiele czynników, od technicznych po sprzyjające zjawiska przyrodnicze: pora roku, dnia lub pogody. Podczas kilkugodzinnej wycieczki, fotograficy radzili sobie z warunkami jakie zastali.

Cennym uzupełnieniem wernisażu był niemalże wykład Anny Wiączek, która zgodnie z licznymi głosami uczestników, zasługuje na tytuł przewodnika turystycznego prezentowanych na ekspozycji regionów. Bardzo ciekawie omówiła bogate dzieje tychże ziem, z uwzględnieniem budowniczych, stylu architektonicznego oraz kolejnych właścicieli. Na szczególną uwagę zasługiwały dworki, dwory, pałace, kościoły oraz budowle typu "plazzo in fortezza", które wraz z upływem czasu przekształcano z zespoły pałacowe. Dodatkową atrakcją otoczenia luksusowych rezydencji arystokratów były pięknie utrzymane ogrody i oranżerie, jak to ma miejsce w zespole pałacowo-parkowym w Czyżowie. Na uwagę zasługują też: Górki Klimontowskie z barokowym pałacem z dodatkiem akcentów rokokowych z wkomponowanymi w nie renesansowymi loggiami. Pięknie prezentuje się również Kleczanów z klasztorem Dominikanów, a także Koprzywnica, Linów, Malice, Ossolin, że nie można pominąć Sandomierza z mnóstwem zabytkowych bogactw, a wśród nich synagogi i siedem wspaniałych kościołów.

Wernisaż - 13 lipca br. uświetnił występ "Kabaretu z różą" z UTW, do którego teksty z życia wzięte, bardzo trafnie napisał znany starachowicki alergolog dr Janusz Zakrzewski, z powodzeniem i wielkim talentem biorący też udział w wielu scenkach, do których niewątpliwie należy rola Cygana.

Wystawa czynna jest w siedzibie STF w sali MBP "Refleks" przy ul. Kochanowskiego 5.

Marek Oziomek

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ