reklama

Dyrektor Krzemiński

Z kart historii miasta (142)

W numerze

Dyrektor Krzemiński

Z kart historii miasta (142)

 

Jednym z najdłużej kierujących szkołą podstawową w Starachowicach był Jan Krzemiński, dyrektor "piątki".

Ponieważ dziś już nie ma szkoły podstawowej o tym numerze, przypomnę, że "piątka" mieściła się przez blisko pół wieku w wybudowanym, dzięki staraniom kierownika Zygmunta Ostrowskiego i przy pomocy mieszkańców osiedli "Wierzbnik", "Młynówka" i "Łazy", budynku przy ulicy Iłżeckiej 39. Po wygaszeniu Szkoły Podstawowej nr 5, w budynku tym mieści się od 17 lat Gimnazjum nr 2. Niestety, w związku z reformą oświaty, za dwa lata budynek przestanie pełnić funkcje oświatowe...

Z historią tego budynku związanych jest około 200 starachowickich nauczycieli. Jednym z nich jest Jan Krzemiński, który kierował tą szkołą aż przez 26 lat. W tym okresie "piątkę" ukończyło kilka pokoleń starachowiczan, a szczególnie mieszkańców okolicznych osiedli. Wielu z nich zapamiętało go przede wszystkim jako nauczyciela historii, gdyż oprócz kierowania szkołą również nauczał tego przedmiotu. Jeden z jego uczniów po latach opowiedział mi jako anegdotę jedną z historyjek, jakie dyrektor Krzemiński opowiadał im w trakcie lekcji historii: "Wraz z innymi partyzantami maszerujemy zimą, śnieg po pas, z trudem się przez niego przebijamy, aż tu nagle ktoś krzyczy: - Niemcy! No to my myk w zboże!"... Inna z uczennic zapamiętała zaś, że "u Krzemińskiego w zeszytach nie można było używać długopisów – tylko ołówków lub piór".

Jan Krzemiński urodził się 24 X 1933 r. w małej wsi Wincentów, w gminie Rzeczniów, w powiecie lipskim, jako syn Adama i Zofii z Pająków. Ukończył 7-klasową szkołę podstawową w Rzeczniowie, a następnie liceum ogólnokształcące w Siennie (powiat lipski), gdzie w 1952 r. uzyskał dużą maturę. Cztery lata później rozpoczął studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Między maturą a rozpoczęciem studiów podobno przez dłuższy czas był alumnem seminarium duchownego, z którego wystąpił. Na KUL-u studiował przez pięć lat historię. W okresie studiów śpiewał w Chórze Akademickim oraz pracował w bibliotece Zakładu Historii. Napisał pracę magisterską pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Wojtkowskiego pt. "Władza wykonawcza w Polsce w ustawodawstwie ostatnich sejmów Rzeczypospolitej z 1793 r." Tytuł magistra w zakresie historii uzyskał 25 X 1961 r. Odbył praktyki pedagogiczne w liceum ogólnokształcącym w Parczewie. Po studiach pracował jako nauczyciel w szkołach w Radomiu. W 1965 r., w wieku zaledwie 32 lat, został kierownikiem Szkoły Podstawowej nr 5 w Starachowicach (w maju 1972 r. zmieniono nazwę funkcji "kierownik szkoły" na "dyrektor szkoły").

Jan Krzemiński zakończył rozpoczęte przez Zygmunta Krzemińskiego prace remontowe w budynku szkolnym, uporządkował najbliższe jego otoczenie, rozbudował świetlicę szkolną. Dzięki jego staraniom "piątka" otrzymała imię Stefana Żeromskiego, dokonano odsłonięcia popiersia patrona szkoły oraz tablicy pamiątkowej. Popiersie i tablica do dziś znajdują się na terenie budynku, gdyż Gimnazjum nr 2 przejęło tradycje "piątki". Kierując szkołą wykazał się dobrą organizacją pracy, w której zwracał szczególną uwagę na solidność i sumienność w wykonywaniu obowiązków. Za swoją długoletnią pracę był odznaczany i nagradzany. W kierowaniu szkołą pomagały mu zastępczynie: do 1971 r. była to Maria Wolańska, zaś do 1991 r. – Elżbieta Lucińska.

Jan Krzemiński przez wiele lat był członkiem PZPR. Zapewne z tego powodu w czerwcu 1991 r., po 26 latach kierowania szkołą, odszedł na emeryturę. Zmarł niedługo potem, w lutym 1993 r. Jest pochowany na cmentarzu parafialnym przy ulicy Zgodnej w Starachowicach.

Adam Brzeziński

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ