reklama

Nowa inwestycja w ramach Budżetu Obywatelskiego

Na ul. Zakładowej

Informator UM

Nowa inwestycja w ramach Budżetu Obywatelskiego

Na ul. Zakładowej

 

"Budowa placu zabaw oraz rekreacyjno - sportowo - wypoczynkowego placu dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – etap II, w zakresie zagospodarowania terenu przyległego przy ul. Zakładowej w Starachowicach" dobiegła końca.

Teren przyległy do placu zabaw jest już zagospodarowany. Wybudowano i odtworzono chodniki, utwardzono teren i wykonano jego oświetlenie. Efektem przeprowadzonych robót ziemnych, rozbiórkowych i odtworzeniowych, jest droga manewrowa i chodniki z betonowej kostki brukowej oraz utwardzenie terenu płytami ażurowymi. Urządzono również zieleńce i uporządkowano teren. Inwestycja kosztowała 209.371,77 zł brutto.

- Dziękuję panu Włodzimierzowi Orkiszowi - radnemu Rady Miejskiej za zaangażowanie i za to, że popierał ten projekt, aby uzyskał akceptację. Dziękuję wnioskodawcom tego zadania: pani Dorocie Wieczorkiewicz i panu Tadeuszowi Zielińskiemu, za to, że po raz kolejny złożyli wniosek do Budżetu Obywatelskiego - powiedział prezydent Marek Materek.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ