reklama

Pupilom wstęp wzbroniony

Na kąpieliskach

 

Radni zmienili Regulamin utrzymania czystości i prządku na terenie gminy Starachowice. Teraz zwierząt nie wolno wyprowadzać na tereny rekreacyjne, w tym kąpieliska.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciele zwierząt domowych nie mogą wyprowadzać swoich pupili na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, na tereny rekreacyjne i sportowe, kąpieliska oraz na tereny objęte zakazem, w tym opatrzone tabliczką "zakaz wyprowadzania zwierząt".

Inna z wprowadzonych zmian jasno określa, że właściciele nie mogą pozostawić swoich zwierząt bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest na uwięzi lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz.

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ