reklama

Partnerstwo powiatów w cyfryzacji geodezji

W numerze

Partnerstwo powiatów w cyfryzacji geodezji

Starachowice będą partnerem powiatów: skarżyskiego i koneckiego w realizacji projektu e-geodezja.

Projekt "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego" zakłada modernizację Powiatowych Zasobów Geodezyjnych i Kartograficznych, w szczególności ewidencji gruntów i budynków, tworzenia baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków, Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu, Bazy Danych Obiektów Topograficznych oraz przekształcenie istniejących lokalnych systemów informatycznych w zintegrowane systemy teleinformatyczne przeznaczone do prowadzenia tych baz lub przejęcia systemu teleinformatycznego zaproponowanego przez Głównego Geodetę Kraju. Środki na ten cel pochodzić mają z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

Uchwałę w sprawie przystąpienia do projektu radni naszego powiatu podjęli 30 kwietnia 2015 r., a współpraca miała się odbywać w ramach partnerstwa z powiatem kieleckim (Lider) oraz innymi jednostkami samorządu województwa świętokrzyskiego. W grudniu 2016 roku pojawiły się wątpliwości ze strony Lidera projektu, dotyczące kwalifikowania wydatków. Na Konwencie Starostów Województwa Świętokrzyskiego, 29 marca br., podjęto więc decyzję o samodzielnej realizacji projektu przez każdy powiat.

Urząd Marszałkowski ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w maju br., dodatkowo punktując realizację projektów we współpracy partnerskiej. Nasz powiat zamierza więc aplikować o środki wespół z powiatem skarżyskim i koneckim, ale musieli tę propozycję zaakceptować radni. Na sesji 10 lipca br. jednogłośnie ją przyjęli, zobowiązując Zarząd Powiatu do egzekwowania obowiązków od swoich partnerów. Nie chcą by doszło do sytuacji, że po dwóch latach od podpisania porozumienia, projekt nie będzie dalej realizowany.

Na opracowanie koncepcji i studium wykonalności Powiat przeznaczy 8 tys. zł, natomiast całkowity udział własnych środków pieniężnych w realizacji projektu wyniesie maksymalnie 400 tys. zł.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ