reklama

Wspomnienie o Janie Lisie

W numerze

Wspomnienie o Janie Lisie

Zmarł 23 stycznia 2017 r., w      szpitalu w Starachowicach.

Jan Lis urodził się w 1941 r., w roku 1966 ukończył Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej z tytułem magistra inżyniera i w lipcu rozpoczął pracę w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Starachowicach, w Dziale Silników Pionu Głównego Konstruktora. Zajmował się przede wszystkim konstrukcją silników i zespołów oraz częściami do samochodów "star", najpierw w Dziale Silników, potem w Zakładzie Doświadczalnym FSC, następnie w Ośrodku Badawczo – Rozwojowym Z.S. STAR S.A. – pracując do końca 2001 roku.

Wśród osiągnięć zawodowych Jana Lisa jest opracowanie konstrukcji doładowanego silnika z zapłonem samoczynnym, o mocy 180 KM, prowadzenie konstrukcji odmiany silnika 359 z regulatorem wielozakresowym, przeznaczonym do pojazdów komunalnych, budowanych na podwoziach samochodu Star 220 K oraz opracowanie wymagań na pompę P76 – 42 dla serii próbnej. Także opracowanie i prowadzenie konstrukcji silnika 359M, z odstępstwami w porównaniu do silnika 359 z powodu wykorzystania materiałów zastępczych. Ten typ silnika zachował dostateczny poziom jakości i w 1985 roku był w rekordowej liczbie eksportowany do Chińskiej Republiki Ludowej.

Był autorem wielu zmodernizowanych konstrukcji, wniosku racjonalizatorskiego zgłoszonego w 1970 r. dotyczącego "Zwiększenia trwałości silników i ułatwienie obsługi drogą modyfikacji układu filtrowania oleju", jak również twórcą konstrukcji badawczego wału rozrządu do silnika 367.00 /R6D/, opracowania na bazie silnika 359 napędu do maszyn rolniczych, wykonania prototypu silnika 367.50 i 367.51, które w badaniach stanowiskowych osiągnęły główne założone parametry i trwałość podstawowych zespołów.

Jan Lis jako współtwórca uzyskał patent nr 61792, pn. "Sposób podgrzewania silnika spalinowego chłodzonego cieczą oraz urządzenie do stosowania tego sposobu", nadany przez Urząd Patentowy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz świadectwo autorskie nr 38191. Otrzymał również dwa wyróżnienia z Działu KS za prowadzenie, dobór i zabudowę osprzętu do silnika 359. Brał czynny udział w obsłudze wykonania prototypów i badaniach oraz obsłudze wykonywania serii próbnej silników 359.50 dla samochodów Star 266. Był współautorem konstrukcji silnika R6D, zakwalifikowanego do wykonania badań eksploatacyjnych, miał duży wkład w opracowanie prototypu silnika doładowanego R6D o mocy 180 KM i uzyskanie w badaniach przedprototypu założonych parametrów.

Zmarł w wieku 75 lat, 23 stycznia br.

dr inż. A. Paliński

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ