reklama

Zadbają o czyste miasto

Powołana nie tak dawno Spółdzielnia Socjalna "Starachowiczanka" będzie od 1 sierpnia br. dbała o czystość w mieście.

Spółdzielnia powstała z inicjatywy prezydenta miasta Marka Materka i starosty Danuty Krępy. Jest kontynuacją programu Klubu Integracji Społecznej przy MOPS, którego celem jest reintegracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Na początku działalności będzie zajmować się opróżnianiem koszy ulicznych i dbaniem o porządek na przystankach autobusowych.

- Możliwość założenia przedsiębiorstwa społecznego dał EFS i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020" w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. W grudniu 2016 roku zostały złożone pierwsze dokumenty potrzebne do wzięcia udziału w konkursie o grant, który był zorganizowany przez Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. W maju br. otrzymaliśmy informację, że nasza oferta na założenie przedsiębiorstwa społecznego otrzymała akceptację i otrzymamy maksymalną możliwą kwotę 100 tys. zł. 29 czerwca br. "Starachowiczanka" została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a 13 lipca roku podpisaliśmy umowę o wsparcie. Za te środki kupimy niezbędny sprzęt (samochody, kosy spalinowe, zamiatarki i inne narzędzia potrzebne do pracy) - informuje nowo wybrany prezes SS "Starachowiczanka", Jarosław Warszawa.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ