reklama

Apelują o wsparcie dla Klinik Serca

Radni powiatu

W numerze

Apelują o wsparcie dla Klinik Serca

Radni powiatu

 

Radni powiatu zwrócili się do władz okolicznych gmin o wsparcie starań o dalsze funkcjonowanie w Starachowicach Polsko - Amerykańskich Klinik Serca.

Temat wywołała na poniedziałkowej (10 bm) sesji Rady Powiatu interpelacja radnego Pawła Lewkowicza, wnioskującego o wystosowanie do gmin wchodzących w skład powiatu, pism z prośbą o wyrażenie opinii nt. dalszego funkcjonowania Polsko - Amerykańskich Klinik Serca w Starachowicach.

O tym, że Klinki Serca nie zostały zakwalifikowane do tzw. sieci szpitali pisaliśmy na łamach GAZETY. Skutkować to może ich likwidacją, a zdaniem radnego Lewkowicza - Oddział Kardiologiczny PZOZ nie będzie w stanie skutecznie leczyć wszystkich pacjentów, a ze szpitalnej mapy Starachowic zniknie oddział chirurgi i chirurgii naczyniowej.

- Gminy winny stwarzać warunki równego dostępu do świadczeń wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców, dążąc do pełnej ich dostępności i coraz wyższej jakości świadczenia usług zdrowotnych np. kardiologicznych - uzasadniał interpelację Paweł Lewkowicz. I wnioskował o skierowanie przez Zarząd Powiatu pism do władz Starachowic, Wąchocka, Mirca, Brodów i Pawłowa, z prośbą o wsparcie dla funkcjonowania PAKS.

Starosta Danuta Krępa poinformowała w odpowiedzi, że pismo dotyczące wsparcia działalności Polsko - Amerykańskich Klinik Serca zostało już wysłane do Urzędu Miejskiego w Starachowicach, a do pozostałych urzędów gminnych pisma zostaną skierowane.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ