reklama

"Co nam daje las"

SP w Mircu

Mirzec

"Co nam daje las"

SP w Mircu

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kamili i Józefa Spytków uczestniczyli w konkursie, zorganizowanym przez Nadleśnictwo Starachowice, pod hasłem "Co nam daje las?" Propaguje dobre zachowania w lesie, kształtuje postawy oraz zachowania budujące odpowiedzialność za środowisko, ugruntowuje też przekaz, że gospodarka leśna jest jedną z wielu aktywności człowieka. Ma na celu również zapoznanie z walorami przyrodniczymi i leśnymi Nadleśnictwa Starachowice, z pojęciem zrównoważonej gospodarki leśnej oraz przekazanie zasad harmonijnego korzystania ze środowiska.

- Do konkursu przystąpiliśmy w lutym br. mając za zadanie przygotowanie przedstawienia słowno – muzycznego "Co nam daje las?", zorganizowanie happeningu edukacyjno – promocyjnego przekazującego idee lasu oraz przygotowanie pracy plastycznej o tematyce konkursowej - relacjonuje Dorota Zagajna.

W pracę zaangażowali się uczniowie z klasy IIIB, IV, VB, VI i przygotowali pod kierunkiem nauczycieli przyrody: Doroty Zagajnej i Małgorzaty Rokity zaprezentowali w Starachowickim Centrum Kultury tematyczną inscenizację, pracę plastyczną oraz sprawozdanie z happeningu, za co jury przyznało uczniom SP w Mircu II miejsce, cenne nagrody rzeczowe oraz nagrodę pieniężną.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ