reklama

Jednogłośnie za burmistrzem

Jarosław Samela z absolutorium

Wąchock

Jednogłośnie za burmistrzem

Jarosław Samela z absolutorium

 

Radni Wąchocka na ostatniej przed wakacjami sesji Rady Miejskiej, jednomyślnie udzielili burmistrzowi, Jarosławowi Sameli, absolutorium za 2016 rok.

Pozytywną opinię wykonania ubiegłorocznego budżetu wystawiły: Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej i Regionalna Izba Obrachunkowa, dobrze ocenili również przewodniczący komisji problemowych, więc radni też byli za.

Budżet Wąchocka w 2016 roku wyniósł po stronie dochodów ponad 22 miliony złotych, a wydatków ponad 21 milionów złotych. Najwięcej wydano na oświatę, opiekę społeczną i inwestycje. Radni przyjęli budżetowe sprawozdanie jednomyślnie, za co podziękował burmistrz Jarosław Samela, podkreślając dobrą współpracę z radnymi i chwaląc współpracowników, szczególnie z pionu finansowego Urzędu Miasta i Gminy.

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ