reklama

Uczniowie z certyfikatami

Pawłów

Wieści z gmin

Uczniowie z certyfikatami

Pawłów

 

Wychowankowie szkół gminnych uczestniczyli w projekcie pn. "Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu – wsparcie nauczania w szkołach podstawowych w gminie Pawłów" i zdobyli certyfikaty.

Uczestniczący w programie uczniowie ze szkół podstawowych w Chybicach, Pawłowie i w Rzepinie zdobytą wiedzę i umiejętności informatyczne, m.in. obsługa arkuszy kalkulacyjnych, przetwarzanie tekstów, użytkowanie baz danych, używanie technik graficznych i wiele innych, musieli potwierdzić na egzaminie. Potwierdzeniem nabytych kompetencji są wręczone im "Europejskie Certyfikaty Umiejętności Komputerowych". Jest dowodem na to, że potrafią prawidłowo realizować przy pomocy komputera podstawowe zadania.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ