reklama

Chuligańskie wybryki

Interwencje Straży Miejskiej

Bezpieczeństwo

Chuligańskie wybryki

Interwencje Straży Miejskiej

 

Strażnicy miejscy prawie codziennie interweniują w sprawie tzw. chuligańskich ekscesów na terenie Starachowic. 

Straż Miejska w Starachowicach coraz większy nacisk kładzie na eliminacje przypadków zakłócania porządku publicznego. Świadczy o tym ilość wszczętych postępowań za wykroczenia kwalifikowane jako tzw. chuliganka.

Od początku 2017 roku strażnicy miejscy, a jest ich 11, podejmowali czynności w sprawach dotyczących chuligańskich wybryków w stosunku do 294 osób. W minionym tygodniu, 4 lipca o godz.21.00, Straż Miejska otrzymała telefoniczne zgłoszenie od mieszkańców bloku przy ul. Majówka, gdzie mężczyźni, będący pod wpływem alkoholu, w sposób agresywny zaczepiali mieszkańców usiłujących wejść do swojego bloku. Natychmiastowo wysłani na miejsce zdarzenia prezydenccy szybko i skutecznie przeprowadzili działania mające na celu ułatwienie wejście do bloku mieszkańcom i poradzenie sobie z agresywnymi mężczyznami.

Innym przykładem interwencji strażników miejskich była interwencja na os. Bugaj. Tam dziwny sposób "zabawy" wybrał sobie 52-letni mieszkaniec. Postanowił on ograniczyć natężenie ruchu pojazdów w tym rejonie, tłukąc na jezdni butelki, które wydobywał z pojemnika do selektywnej zbiórki odpadów.

Za "chuligańskie zabawy" funkcjonariusze SM nałożyli sprawcom wysokie mandaty.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ