reklama

Gmina dofinansowała wakacje dzieciom

Na realizację zadań publicznych dotyczących letniego wypoczynku oraz kampanii informacyjno-edukacyjnej miasto przeznaczyło w tym roku 133 tysiące złotych.

W otwartym konkursie ofert, ogłoszonym przez gminę, mogły brać udział organizacje pozarządowe, składając oferty na dofinansowanie obozów rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki uzależnień, promujących zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, organizowanych w okresie wakacji, organizację półkolonii letnich, zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży pozostających w okresie wakacji w miejscu zamieszkania oraz na przeprowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnej w zakresie profilaktyki i problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych, skierowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta. Złożono 21 ofert, a komisja konkursowa odrzuciła dwie, które nie spełniały wymogów formalnych.

Na dofinansowania obozów rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki uzależnień, promujących zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, organizowanych w okresie wakacji wpłynęło 11 ofert, a do dyspozycji było 90.000,00 zł. Stowarzyszenie „Niepełnosprawni Plus Starachowice” dostało z tej puli 6.300,00 zł na organizację 9 - dniowego wypoczynkowego dla 35 osób w Ostrowie Pieckowskim na Mazurach, KKS ASPN „Juventa” - 15.300,00 zł dofinansowania 8 - dniowego obozu w Kętach dla 96 osób, SKP „Barakuda” - 5.400,00 zł na obóz rekreacyjno - pływacki w Kołobrzegu, Uczniowski Klub Szachowy „Gambit” - 6.000,00 zł na organizację 8 - dniowego obozu w Szczytnej dla 38 osób oraz Klub Karate Kyokushin - 9.000,00 zł na 10 - dniowy wypoczynek 45 osób w Poddąbiu k. Ustki.

Na organizację półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży w SP nr 6 w Starachowicach wpłynęła tylko oferta - Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Kielecka, Hufiec Starachowice. Wnioskowali o dotację 16.000,00 zł i tyle dostali, by zorganizować dwa 6 - dniowe turnusy półkolonii (od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 - 16.00). Z zajęć: gry, zabawy, wycieczki ogniska, posiłki i inne atrakcje, skorzysta w wakacje 60 osób. Jedną ofertę złożono też na realizację zadania: zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży pozostających w okresie wakacji w miejscu zamieszkania. Zabezpieczona na ten cel kwota 7 tys. zł przyznana została Starachowickiej Grupie Ratownictwa Wodnego, która proponuje w lipcu br. dzieciom i młodzieży zajęcia nad kąpieliskiem Lubianka wraz z innymi atrakcjami (wycieczki rowerowe, wyścigi kajakowe, ogniska, turnieje piłki plażowej, elementy nauki pływania, wycieczka do Iłży, pływanie łodzią motorową). Z tej formy spędzania wakacji ma skorzystać 30 osób.

Przyznano również dofinansowania na obozy rekreacyjno – sportowe z elementami profilaktyki uzależnień, promujących zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, organizowanych w okresie wakacji. Projekt „Nie używam, więc w życiu wygrywam – Niedzica 2017” Fundacji Aktywności Społecznej „KANON” dostał 5.400,00 zł dofinansowania wypoczynku w Pieninach dla 34 osób, Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Gracz” dostał na „Wakacje z Koszykówką Sopot 2017” - 6.160,00, skorzysta z tej formy wypoczynku 28 osób. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Kielecka, Hufiec Starachowice dostało na „Harcerskie obozy specjalnościowe” 12.960,00 zł, na które wyjedzie 36 osób, natomiast Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „EVEREST” zostało wspomożone kwotą 13.600,00 zł na organizowane „Wakacje bezpiecznie, zdrowo, na sportowo”, w ramach których 40 osób wypoczywać będzie w Krynicy Morskiej. Dotację - 4.760,00 zł, dostała też Integracyjna Akademia Piłkarska SKS Star Starachowice, która zorganizuje dla 34 osób „Letni obóz sportowo – rekreacyjny dla dzieci i młodzieży w Niedzicy”. Na organizację „Odpoczynku, integracji, terapii i rekreacji – Rabka 2017” Fundacja „NASZE ZDROWIE” otrzymała” 5.120,00 zł, deklarując ciekawy program pobytu dzieciom.

Rozdysponowano też pulę środków - 20 tys. zł, przeznaczoną na przeprowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnej w zakresie profilaktyki i problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych, skierowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta. Ofertę złożyło tylko Stowarzyszenie JES – Jakość Energia Starachowice i dostało na organizację „Starachowickich pikników profilaktycznych” dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta 18.080,00 zł.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ