reklama

Innowacyjne programowanie

W SP nr 10

W numerze

Innowacyjne programowanie

W SP nr 10

 

Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Starachowicach reprezentowała nasze miasto na konferencji "Programowanie w szkole", zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty w Kielcach, Politechnikę Świętokrzyską oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego. 

Nauka programowania pozwala lepiej zrozumieć i wykorzystać nowoczesne rozwiązania techniczne i sprawia, że uczeń potrafi ze zrozumieniem realizować własne projekty i wykorzystywać je dla własnych potrzeb. Sprzyja też rozwojowi intelektualnemu i kreatywności dzieci. Zajęcia są z pasją realizowane przez nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów.

Z inicjatywy dyrektorki szkoły Renaty Sameli, programowanie wdraża i realizuje w klasach pierwszych Irmina Domagała – Gront, a w klasach czwartych Andrzej Ośmiałowski. Poziom, atrakcyjność i innowacyjność tych zajęć sprawił, że szkoła otrzymała zaproszenie Kuratorium Oświaty do udziału w konferencji podsumowującej pilotażowy projekt pn. "Programowanie w szkole". Jako jedyna z naszego miasta.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ