reklama

Kolorowy zawrót głowy

W numerze

Kolorowy zawrót głowy

Chociaż w każdej placówce dydaktycznej wakacje są okresem wolnym od zajęć, to tradycją starachowickiego Państwowego Ogniska Plastycznego jest organizowanie pleneru malarskiego, a do uczestnictwa w nim nie trzeba nikogo namawiać.

Pedagodzy w Państwowym Ognisku Plastycznym potrafią rozbudzić u dzieci ogromne pokłady uśpionej wrażliwości. Żeby się o tym przekonać wystarczy zajrzeć do ogniska podczas zajęć. Zakończenie roku szkolnego w POP było wzruszającą ceremonią rozdania świadectw, podziękowań wraz z kwiatami dla nauczycieli, pożegnania się z koleżankami i kolegami oraz prezentacją prac uczniów, które to dziełka są świadectwem twórczego postępu w minionym roku szkolnym.

Do znaczących wydarzeń 2016/2017 należał niewątpliwie wernisaż wystawy poplenerowej "Wielki Piec 2016". Wystawa była pokłosiem pleneru malarskiego na terenie MPiT, który inspirowany był przez nauczycieli ogniska: Ryszarda Uziębłę i Aleksandrę Michalską-Szwagierczak oraz dyrektora Sylwestra Kiełka. Efektem współpracy z dyrekcją Muzeum Przyrody i Techniki oraz wąchockim Opactwem Cystersów była natomiast wystawa pt. "Mnisi i Hutnicy", prezentowana 12 maja br. w galerii Wieża Ciśnień.

Tegoroczne sukcesy w konkursach plastycznych dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, ogłoszonych przez Wydział Nieruchomości, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego, należały do Małgorzaty Markowskiej i Jakuba Bąka, którzy nie mieli sobie równych w konkursie "Jak pokonać SMOGA". Na słowa uznania zasługuje także najlepsza praca Wiktorii Kopeć startującej w konkursie "Dzieje oręża polskiego w twórczości Henryka Sienkiewicza". Najświeższe sukcesy uczniów POP odniesione zostały w wojewódzkim konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży pt. "Mały i duży – prawa człowieka w świecie dziecka". Laureatami tego prestiżowego konkursu zostali: I miejsce w kategorii wiekowej do lat 13 – Dominika Nowak, także I miejsca ale już w kategorii do lat 18 – Urszula Śliwa. Dostrzeżone i wyróżnione zostały również prace: Katarzyny Dudek, Julii Drapejkowskiej, Mai Sosnowskiej oraz Aleksandra Krawczyka.

W podsumowaniu minionego roku szkolnego, dyrektor POP Sylwester Kiełek zwrócił uwagę na liczne prace malarskie i szkice rysunkowe grupy młodzieżowej prowadzonej przez Ryszarda Uziębłę oraz Aleksandrę Michalską - Szwagierczak, z której to grupy najbardziej aktywnymi są: Julia Drapejkowska, Joanna Wróbel, Antonina Jasztal, Adrian Rakowski i Anna Magdziarz oraz dobrze rokujący młodzi twórcy: Aleksandra Antoszewska, Małgorzata Markowska, Julia Kulczuga, Julia Kuna, Gabriela Pawlikowska oraz Monika Mazur.

Z zainteresowaniem oglądamy twórczość uczniów, którzy opanowali różnorodne techniki plastyczne, wdrażane przez Dorotę Sarzyńską-Kosieradzką, a także różnorodne prace rysunkowe i malarskie grupy średniej prowadzonej przez Marcina Bondarowicza. Na szczególną uwagę zasługują urokliwe ceramiki wykonane przez grupę rzeźbiarzy tworzących pod kierunkiem Sylwestra Kiełka.

Dyrektor POP serdecznie podziękował wszystkim ludziom dobrej woli za wsparcie Rady Rodziców, w szczególności długoletnim sponsorom Annie i Franciszkowi Kowalikom. Szczególne podziękowania skierował także do Opactwa Cystersów w Wąchocku oraz dyrektora MPiT Pawła Kołodziejskiego.

Marek Oziomek

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ