reklama

Ogłosili konkursy na dyrektorów

W MDK i I LO

W dwóch placówkach zarządzanych przez Powiat Starachowicki będą nowi szefowie. Ogłoszono bowiem konkursy na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury i I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki.

Dotychczasowa dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, Lidia Pokuszyńska, złożyła 15 maja br. wypowiedzenie i od 1 września br. placówką zarządzał będzie ktoś inny. Do ogłoszonego przez Zarząd Powiatu konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia wymagania określone rozporządzeniem ministra edukacji narodowej. Musi też mieć co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej i ukończone studia z zarządzania lub kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. Termin składania ofert mija 14 lipca br.

Konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach ma związek z wygasającą kadencją obecnego dyrektora Dariusza Lipca. Wymagania są niemal identyczne, a nabór trwa do 18 lipca br.

Szczegółowe informacje o konkursach można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Starostwa Powiatowego w Starachowicach.

(mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ