reklama

"Ciepłe" wieści ze Spółdzielni

W numerze

"Ciepłe" wieści ze Spółdzielni

Walne Zebranie Członków SSM jest zawsze okazją do wysłuchania sprawozdań: finansowego oraz z podstawowej działalności spółdzielni, ale jest też forum dyskusyjnym spółdzielców. Byłem na zebraniu "Szlakowiska" i nie żałuję, mimo niskiej frekwencji.

Na zebraniu „Szlakowiska” prezes, Marek Skiba poinformował m.in. o wypracowanym dodatnim wyniku finansowym (netto pow. 492 tys. zł), sugerowano zwiększenie opłat na dynamicznie rozwijający się SDK, była też mowa o kosztach zależnych od spółdzielni – ok. 38% na ok. 10 mln zł i o drenujących wysokich opłatach czynszowych, tj. kosztach niezależnych od spółdzielni w wysokości ok. 61,9%, z tego na centralnie ciepłą wodę i dostarczanie wody z odprowadzaniem ścieków z PWiK - bagatela - ok. 15 mln zł rocznie. Była też wzmianka o wzroście robót budowlanych o ok. 10-12 %, co ma związek z droższym aniżeli planowano kosztami prac remontowo- modernizacyjnymi.

Dowiedziałem się również o rozpatrzeniu wniosków z ubiegłego roku. Moja inicjatywa modernizacji placu zabaw pomiędzy blokami nr 9 i nr 11 Na Szlakowisku oraz zagospodarowania terenu przy bloku nr 7, mają być objęte planem inwestycyjnym na kolejną 4 - latkę, po zakończeniu trwających dociepleń budynków. Bez odpowiedzi pozostał natomiast mój wniosek opracowania ankiet z satysfakcji obsługi członków SSM przez administrację spółdzielni.

Utrzymującym się na wysokim poziomie cenom ciepła i wody oraz wspieraniu inicjatyw ogólnomiejskich, zmierzających do poprawy warunków życia, poświęciłem swoją wypowiedź. Złożyłem też wniosek o wystąpienie do ZEC ws. partycypacji finansowej inicjatywy „modernizacji placu zabaw na pow. 7200 m kw., pomiędzy blokami nr 9 a nr 11 Na Szlakowisku, dla ponad pięciuset beneficjentów bezpośrednich, z szacowanym kosztem ok. 40 tys. zł. Modernizacja ta miałaby polegać na wykonaniu ogrodzenia, wyrównaniu terenu, posadowieniu urządzeń zabawowych jak huśtawka, stół do tenisa, urządzenia linowe i inne elementy małej architektury typu ławki, kosze. W uzasadnieniu podkreśliłem, że SSM jest największym w Starachowicach odbiorcą ciepła dostarczanego do 6121 mieszkań dla 12 127 mieszkańców, co jest starachowickim rekordem. Pochłania to 40% kosztów czynszu mieszkaniowego – najwięcej z tzw. kosztów. niezależnych. A że ZEC wspiera inicjatywy lokalne, wychodząc w ten sposób do głównych swoich odbiorców ciepłej wody, warto zabiegać o partycypację finansową spółki ciepłowniczej. Zapewne udział w kosztach realizacji czegoś dla dzieci i młodzieży byłby ociepleniem wizerunku, swoistą marką spółki etycznej biznesowo.

Mój drugi wniosek dotyczył poparcia przez spółdzielców przedsięwzięcia kierowanego do władz miasta Starachowice, aby na ul. Na Szlakowisku wybudować kompleksowe przejście dla pieszych (z azylem) oszacowane wg kosztorysu na 12 tys. zł. Jako argument podałem mającą powstać siłownię plenerową z zagospodarowaniem terenu w zieleń osłonową i małą architekturę, na który to projekt mojego autorstwa w ramach budżetu obywatelskiego w ub.r. zagłosowało 177 mieszkańców osiedla Szlakowisko.(najwięcej w Starachowicach). Dlatego powstanie nowego miejsca użyteczności publicznej i zwiększenie ruchu pieszego oraz kołowego będzie mieć kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa publicznego w tym rejonie.

W przypadku partycypacji ZEC w infrastrukturę osiedlową SSM (modernizacja placu zabaw Na Szlakowisku) nie było ze strony władz SSM aprobaty, bo w odpowiedzi usłyszałem, że spółki komunalne skupiać się powinny na tym do czego zostały powołane. Czyżby tylko na inkasowaniu od starachowiczan za ekstra drogie usługi komunalne: ciepło, ścieki i wodę?

Miałem w planach złożenie kolejnego wniosku o rewitalizację schodów przy zejściu do początku bloku nr 9 Na Szlakowisku, ale dowiedziałem się o uwzględnieniu tej mikroinwestycji w procesie wykonawczym na br.

Zapytałem również o efekty zabiegów władz SSM w ZEC o przebudowę sieci grzewczych, budowę węzłów grzewczych, dla potrzeb CCW oraz likwidację węzłów grupowych. Jak odpowiedziały władze spółdzielni, w 2016 r. było wykonanych 5 węzłów cieplnych, przebudowa sieci cieplnej planowana jest przy blokach na ul. Piłsudskiego (blisko Wojska Polskiego), złożono też wniosek o przebudowę sieci cieplnej na ul. Górnej i Kościelnej oraz likwidację węzła grupowego, natomiast wskutek realizacji przez ZEC sieci ciepłowniczej w rejonie budynku Prokuratury na ul. Leśnej władze spółdzielni wnioskują dodatkowo o rozbudowę infrastruktury ciepłowniczej (możliwość podłączenia okolicznych budynków) i eliminację wymiennika grupowego.

Może Spółdzielnia i rozkwita, tylko członek spółdzielni pyta: ciepło wszędzie, drogo wszędzie, co to będzie,co to będzie ...

Paweł Lewkowicz

Radny Rady Powiatu

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ