reklama

Świadectwa dojrzałości rozdane

Matury 2017

 

Ilu maturzystów przystąpiło do matury? Ilu zdało egzamin dojrzałości?

W minionym roku szkolnym 2016 / 2017 do egzaminu dojrzałości przystąpiło w mieście 542 absolwentów szkół średnich, w tym 10 w Liceum dla Dorosłych. Z testami maturalnymi poradziło sobie i maturę zdało - 77,86 proc. maturzystów.

Rezultat jest lepszy o 1,45 proc. , kiedy egzamin dojrzałości zdało 76,41 procent absolwentów. Jeśli wyłączymy wynik Liceum dla Dorosłych, wynik będzie oscylował na poziomie 78,20 proc. i jest zbliżony do średniej krajowej - 78,5 proc. i wojewódzkiej - 78,8 procent.

W I Liceum Ogólnokształcącym do matury przystąpiło 163 uczniów, 3 osoby zrezygnowały. Egzamin zdało 162 maturzystów. Jedna osoba w sierpniu przystąpi do egzaminu poprawkowego. Zdawalność wyniosła 99,39 proc.

W II Liceum Ogólnokształcącym maturę zdało 82,32 procent maturzystów. Do egzaminu maturalnego przystąpili wszyscy uczniowie ostatnich klas, tj. 164 osoby. 135 licealistów z oceną pozytywną zakończyło proces edukacji. 23 uczniów: 21 z matematyki i 2 z języka angielskiego stanie do egzaminu poprawkowego.

W III Liceum Ogólnokształcącym maturę zdało 57,58 procent uczniów. Do egzaminu przystąpiło 33 z 45 maturzystów. Egzamin zdało 19 osób. Do sierpniowych poprawek stanie 11 osób, a 3 osoby jeśli będą chciały przystąpią do egzaminu w następnym roku.

W Technikum nr 1 w ZSZ nr 1 maturę zdało 50,98 procent maturzystów. Przystąpiło do niej 51 na 79 absolwentów. Egzamin zdało 26 osób. Do poprawki może przystąpić 17 osób (16 z matematyki, 1 z języka niemieckiego). Pozostałe 8 osób nie może liczyć na sierpniową sesję poprawkową..

W Technikum nr 2 w ZSZ nr 2 na 192 uczniów maturę zdawało 121 absolwentów, a zaliczyło ją 74 maturzystów. 40 osób (35 z matematyki, 1 z polskiego, 4 z angielskiego) będzie mogło poprawiać niezdany przedmiot. Egzamin "oblało" 7 osób. Zdawalność wyniosła 61,16 proc.

W Liceum dla Dorosłych w ZSZ nr 3 (zdawalność 60%) na 66 absolwentów do matury przystąpiło 10, a powiodło się 6 osobom. Cztery niestety nie przystąpią do sesji poprawkowej, nie zdały bowiem z więcej niż jednego przedmiotu.

(zaz)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ