reklama

Władze uhonorowały najzdolniejszych uczniów

Mirzec

Mirzec

Władze uhonorowały najzdolniejszych uczniów

Mirzec

 

Wręczanie nagród najlepszym absolwentom gimnazjum oraz laureatom międzyszkolnych konkursów jest tradycją w gminie Mirzec. Rokrocznie bowiem wójt w ten sposób docenia całoroczną pracę uczniów w szkołach podstawowych i w gimnazjum. 

Nagrody wójta gminy Mirzec, Mirosława Seweryna, odebrali pod koniec roku szkolnego 2016/2017 wybitnie uzdolnieni gimnazjaliści: Marlena Jaśkiewicz, Magdalena Stachowicz i Mikołaj Kleczaj, którzy bardzo dobrze napisali egzamin i uzyskali wysokie średnie z poszczególnych przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły. Wręczono też nagrody laureatom cyklicznych, międzyszkolnych konkursów zorganizowanych pod patronatem wójta Mirosława Seweryna.

W rywalizacji o tytuł "Asa matematyki" nagrody odebrali: Krzysztof Duś ze Szkoły Podstawowej w Mircu, Maciej Stompor - SP w Mircu,Wiktoria Kozieł – Tychów Stary, Maciej Kozieł – Małyszyn, Krzysztof Borowiec – Mirzec, Michał Sobczyk – Trębowiec, Patrycja Stasiak - Gadka, Paulina Śpiewak – Małyszyn, Maciej Szczykutowicz – Trębowiec, Bartosz Markiewicz – Gadka, Anna Pomorska – Mirzec i Dominika Niewczas –Tychów Stary. Wyróżniono też Aleksandrę Surdy – Małyszyn, Aleksandrę Żak – Gadka, Kingę Sobutę – Tychów Nowy i Bartosza Gralca – Tychów Nowy.

Nagrodami uhonorowano też laureatów X edycji Gminnego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów z gminnych szkół podstawowych z gminy Mirzec: Mateusza Parszewskiego – Małyszyn, Weronikę Michałków – Mirzec, Mikołaja Borowca - Tychów Nowy i Marcela Boderę - Mirzec, a wyróżnienia odebrali: Dominik Socha i Martyna Drabik. Wręczono je również laureatom Gminnego Konkursu Przyrodniczego "As" dla uczniów klas V: Bartoszowi Markiewiczowi – Gadka, Agacie Zając – Gadka, Krzysztofowi Dusiowi – Mirzec, Kacprowi Figlowi – Gadka, Wiktorii Kozieł - Tychów Stary, Annie Pomorskiej – Mirzec, Kindze Sobucie - Tychów Nowy, Małgorzacie Niewczas – Tychów Nowy, Bartoszowi Gralcowi – Tychów Nowy, Mai Jagielle – Tychów Stary, Marii Zając –, Kacprowi Derlatce – Tychów Stary i Zuzannie Stompor – Mirzec.

Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez wójta gminy Mirzec w obecności rodziców i nauczycieli.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ