reklama

Ekipy remontowe wkroczą na os. Stadion

Ogłoszono przetarg

 

Przetarg na "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi publicznej ul. Spacerowej, Licealnej, Św. Barbary od Spacerowej do Bohaterów Westerplatte w Starachowicach" już ogłoszony. 

Projektowana przebudowa ulic Spacerowej i Licealnej (dawna XX -lecia) dotyczy odcinków długości ok. 165 m, a ul. Świętej Barbary - długości około 145 m, na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Bohaterów Westerplatte. W istniejących pasach drogowych tych ulic ma powstać jezdnia o szerokości 5 m i chodnik - 2 x po 1,5 m, odwodnienie powierzchniowe, zainstalowane będzie oświetlenie typu parkowego z oprawami ledowymi. Nawierzchnia ulicy wyłożona zostanie kostką betonową typu bulwarowego, a chodniki płytami betonowymi 50 x 50 cm lub 35 x 35 cm. Na przedłużeniu ulicy Św. Barbary (na działce 1328/2 i części działki 156/4) wybudowane będzie 5 - 6 miejsc postojowych wraz odcinkiem chodnika łączącego istniejący ciąg pieszy. Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe dla samochodów - dowożenie i odbiór dzieci na terenie Przedszkola nr 6 przy ul. Św. Barbary, to projekt zgłoszony i przyjęty do Budżetu Obywatelskiego 2017 przez Zenona Krzeszowskiego, oszacowany na 50.000 zł.

W br. zaplanowano też 52 tys. zł na realizację projektu rewitalizacji ulic: Licealnej, Zachodniej, Śląskiej, Warszawskiej, Bohaterów Westerplatte i Spacerowej zgłoszonego w imieniu mieszkańców do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego przez Marię Dubno.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ