reklama

Z polskimi noblistami o ponadczasowych wartościach

W numerze

Z polskimi noblistami o ponadczasowych wartościach

Projekt edukacyjny: Które wartości prezentowane przez polskich noblistów są ponadczasowe? - uczniowie Gimnazjum nr 4 im. Polskich Noblistów w Starachowicach realizowali od 1 marca do 1 czerwca 2017 r. Szesnastoosobowy zespół zadaniowy z kl. IIb, pod opieką dr Lidii Mergalskiej oraz swojej wychowawczyni Bożeny Rymarczyk, zainteresował się tematem, ponieważ w ostatnich latach wiele się mówi na temat wartości, którymi młodzi ludzie powinni kierować się w życiu, ale mało wskazuje się konkretów.

- Polscy nobliści są częścią społeczności szkolnej. Ich twórczość i działalność może i powinna być dla młodego pokolenia wskazówką godnego życia. Wykonując projekt, uczniowie pogłębili wiedzę na temat wartości, które prezentowali polscy Nobliści w swojej twórczości i działalności oraz wybrali te, które są ponadczasowe. Pomocą była zebrana przez młodzież literatura i fragmenty okolicznościowych wypowiedzi polskich noblistów - mówi Lidia Mergalska.

Podczas prezentacji projektu społeczność uczniowska mogła zobaczyć owoc pracy zespołu zadaniowego kl. II b. A było co podziwiać - zrobili piękną wystawę, przedstawiającą fragmenty twórczości i wypowiedzi każdego z polskich noblistów, które łączyło hasło: Z polskimi noblistami o wartościach ponadczasowych. Dopełnieniem ekspozycji byłą literatura, z której korzystali uczniowie. Wśród wielu wartości zespół uznał za ponadczasowe następujące: Bóg, Honor, Ojczyzna, odpowiedzialność, wiara, nadzieja, miłość, modlitwa, rodzina, zdrowie, sprawiedliwość, pokój, praca, przyjaźń, nauka.

- Cieszy fakt, że młodzi gimnazjaliści u patronów swojej szkoły odnaleźli te wartości, które są niezmienne, są dla nich godne naśladowania i wprowadzania w swoje młode życie - stwierdziła Lidia Mergalska.

(az)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ